วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“แม็คโคร”เซ็นMOU”สภากาชาดไทย”อาสาเป็น ‘หน่วยรับบริจาคโลหิตชุมชน’ ตั้งเป้า3ล้านซี.ซี.ทั่วไทย

On January 23, 2020
287592

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ด้วยเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งต่อชุมชนที่สาขาตั้งอยู่และประเทศโดยรวมมาโดยตลอด 31 ปี แม็คโคร ได้ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ลงนามบันทึกความร่วมมือ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตในสาขาของแม็คโครกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศในปี 2563  ภายใต้โครงการ “บริจาคโลหิต ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชนที่มีจิตกุศลต้องการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

“แม็คโครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตในท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และทำให้การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากขึ้นในแม็คโคร 100 สาขาทั่วประเทศ รองรับปัญหาการขาดแคลนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังว่า ลูกค้าสมาชิกของแม็คโคร พี่น้องประชาชนในชุมชนจะมาร่วมทำบุญใหญ่ด้วยกัน โดยตั้งเป้าหมาย 3 ล้าน ซี.ซี”

287593

ด้านศาสตราจารย์กิตติคุณชัยเวช นุชประยูร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า แม้สถานการณ์การจัดหาโลหิตของประเทศ ในภาพรวมสามารถจัดหาโลหิตของทั้งประเทศได้ตามเป้าหมาย ในปี 2561 (จัดหาโลหิตได้ จำนวนทั้งสิ้น 2,649,216 ยูนิต) แต่ปัญหาสำคัญคือปริมาณโลหิตสำรองยังไม่สม่ำเสมอ มีการขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา และบางเดือน ดังนั้น การรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิตใหม่ และคงไว้ซึ่งผู้บริจาคเก่าให้บริจาคซ้ำปีละ 2- 4 ครั้ง จำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

“การบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ปีละ 4 ครั้ง และไม่เป็นอันตรายกับผู้บริจาค ที่ผ่านมาพบว่าผู้บริจาคส่วนใหญ่บริจาคไม่สม่ำเสมอ เฉลี่ยคนละ 1-2 ครั้งต่อปี ทั้งที่ควรบริจาคได้ 4 ครั้งต่อปี การจัดหาโลหิตจึงไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่งผลต่อปริมาณโลหิตสำรองซึ่งจะต้องเพียงพอใช้ทั้งในยามปกติ และในกรณีเร่งด่วน ซึ่งแต่ละปีความต้องการโลหิตจะเพิ่มมากขึ้นปีละ  8 – 10% ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงเป็นทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค โดยใช้สาขาของแม็คโครทั่วประเทศ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต”

287590

ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยองค์การอนามัยโลก ตั้งเป้าหมายจะต้องจัดหาโลหิตให้ได้ร้อยละ 3 ของประชากรโดยประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั่วประเทศกว่า 69 ล้านคน ต้องจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ ให้ได้ปีละ2,600,000ยูนิต  โดยประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามตารางการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตได้ที่  www.blooddonationthai.com  ,https://www.facebook.com/nbctrc/

287589


You must be logged in to post a comment Login