วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

อย่าเป็นวัดงกแต่เงิน

On January 17, 2020
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 17 ม.ค.63)

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวที่น่าตกใจว่า เรื่องศาสนาก็เป็นแบบนี้ได้อย่างไร คือ มีสื่อจีนลงข่าวว่า มีวัดแห่งหนึ่งไม่ได้ระบุเอ่ยชื่อ ห้ามคนไทยเข้าไปกราบไหว้ที่โบสถ์ วิหาร ลานเจดีย์ เดินชม เดินดูไม่ได้ ให้เข้าแต่ทัวร์จีน อย่างนี้เขาเรียกว่า วัดงกแต่เงิน เพราะคนไทยเราเข้าไปอาจจะไม่ค่อยได้เงิน คนจีนเข้ากราบไหว้ใส่ตู้ เลยเห็นว่า ได้เงินมากกว่าที่จะปล่อยให้คนไทยไปกราบไหว้ ไปดู ไปชมจำนวนมาก แล้วทำให้ทัวร์เข้าไม่ค่อยได้

เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องเรียกกันว่า มันมากเกินไปแล้ว ไม่รู้ว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ซึ่งภาษิตจีนเขาถึงบอกว่า ไม่มีอะไรที่จะทำให้มนุษย์เลว ต่ำ เสื่อม เท่ากับการไม่รู้ว่า อะไรควร อะไรไม่ควร แต่ก็ไม่มีอะไรเจริญ สร้างความเจริญให้กับมนุษย์เท่ากับความรู้ว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ มีการไม่รู้เลยว่า ทำอย่างนี้มันเสียหาย ถ้าเป็นจริง เสียดายว่า ไม่ได้ระบุเอยชื่อวัดว่า ชื่อวัดอะไร อยู่ที่ไหน อย่างไร

แต่มีคนโพสต์เรื่องนี้ลงตามโซเชียลมีเดีย จึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่า ถ้ามีจริง พระหรือเจ้าอาวาส ต้องเรียกว่า วัดงกแป๊ะ รับแต่ทัวร์จีน แต่คนไทยไร้สิทธิ อย่างนี้ไม่ต้องบิณฑบาตฉันแล้วมั้ง คงจะคิดว่า อยู่ได้ด้วยทัวร์ วัดทัวร์จีน สงสัยต้องเปลี่ยนชื่อได้แล้ว และก็น่าอนาถใจถ้าเป็นจริง ไม่มีใครที่จะตำหนิต่อว่า ชาวบ้าน ชาวพุทธ ก็น่าจะมีการชุมนุมขับไล่ได้ เพราะว่า กีดกันคนได้อย่างไร คนจะเข้าไปกราบไหว้พระที่โบสถ์ วิหาร เพื่อความสบายใจ จะไปกีดกั้นในการทำกุศลจิตอย่างนี้ได้อย่างไร

เพราะจะทำให้ชาวโลกติเตียนได้ว่า งกเกินไปแล้ว เห็นรายได้เป็นหลัก ไม่เห็นความถูกต้องตามครรลองครองธรรม ถ้าทำจริง ทำไม่นาน เดี๋ยวก็ต้องมีคนออกมาประจาน ตำหนิ ติเตียน แล้วก็จะอยู่ยาก อยู่ลำบาก และถ้าเกิดทัวร์จีนไม่มาแล้วจะอยู่ยังไง อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ และเมื่อมีคนโพสต์กันออกข่าวขึ้นมาแล้ว มันน่าจะเป็นอย่างที่โบราณว่า ไม่มีขยะมูลฝอย หมามันคงไม่ค่อยถ่าย นี่หมามันถ่ายก็เพราะมีขยะมูลฝอย มีเรื่องที่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน

เพราะเดี๋ยวนี้บางวัดเห็นทัวร์จีนเป็นพระเจ้า เห็นคนไทยเราเป็นพวกต็อกต๋อย ไม่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนมนุษย์กันเลย เอาเงินเป็นหลัก เอาความเป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นรอง เดี๋ยวนี้คงได้ยากแน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login