วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“ทีมกรุ๊ป” สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

On January 14, 2020

11

น.ส.มยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ-ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน บุตรหลานข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จำนวน 21,000 บาท เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยในปี 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 ทางสถานีตำรวจนครบาลโคกครามได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจได้มาร่วมกิจกรรม และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในสังคมและมีพัฒนาการตามวัย โดยมี พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ภิญโญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา


You must be logged in to post a comment Login