วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“วัคซีนภูมิแพ้” ทางเลือกหายขาด

On December 13, 2019
This is the only cure for the disease

คอลัมน์ : พบหมอศิริราช

ผู้เขียน : อ.นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์-รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่  13-20 ธันวาคม 2562)

วัคซีนภูมิแพ้มาจากสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ โดยฉีดกระตุ้นทีละน้อยให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อสิ่งที่แพ้ขึ้น

โรคใดบ้างที่ฉีด

- โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

- โรคหืดจากภูมิแพ้ที่คุมอาการดีแล้ว

- โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้

แพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้ประเมินว่าผู้ป่วยสมควรเข้ารับการฉีดวัคซีนภูมิแพ้หรือไม่

ฉีดอย่างไร

แพทย์เฉพาะทางจะประเมินผู้ป่วย บางรายอาจฉีดมากกว่า 1 ชนิด ขึ้นอยู่กับประวัติและผลทดสอบภูมิแพ้ ช่วงแรกแพทย์จะฉีด 1 ครั้ง/สัปดาห์ และค่อยๆเพิ่มปริมาณวัคซีนทีละน้อยจนถึงระดับสูงสุดที่ผู้ป่วยรับได้ ช่วงถัดไปฉีดวัคซีนห่างขึ้นจนสามารถฉีดได้ 1 ครั้ง /เดือน เพื่อกระตุ้นให้สร้างภูมิดีอย่างต่อเนื่อง

นานเท่าใด

- ฉีดต่อเนื่อง 3-5 ปี เพื่อผลดีที่สุด

ผลดี

1.รักษาตรงจุด

2.หากตอบสนองต่อวัคซีนและฉีดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น (3-6 เดือน)

3.ลดการใช้ยา

4.ป้องกัน

- การเกิดโรคหืดในรายที่เป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

- การแพ้สารอื่นๆในอนาคต

เสี่ยงหรือไม่

บางรายที่ไวอาจมีอาการแพ้ได้แม้จะฉีดสารเจือจางที่แพ้เข้าไปทีละน้อย ดังนั้น ทุกครั้งที่ฉีดแพทย์จะสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาทีก่อนกลับบ้าน พร้อมให้ผู้ป่วยงดออกกำลังกายหลังฉีดในวันนั้น

หยุดฉีดได้มั้ย

เมื่อฉีดครบ 3-5 ปีแล้วหยุดฉีด มีข้อมูลว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการภูมิแพ้ไปได้อีกหลายปี

วัคซีนภูมิแพ้นับเป็นการรักษาเดียวในปัจจุบันที่มีแนวโน้มจะทำให้โรคภูมิแพ้หายขาดหรือดีขึ้นจากเดิม อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยจมูกอักเสบภูมิแพ้บางรายมีภาวะเยื่อบุจมูกไวเกินร่วมด้วย อาจมีอาการคัดจมูกเมื่ออากาศเปลี่ยนแม้จะได้รับวัคซีนภูมิแพ้แล้วก็ตาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง e-mail : sicore.allergy@gmail.com

 


You must be logged in to post a comment Login