วันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

อ.ส.ค.จัดกิจกรรม “ เกี่ยวข้าว ตามรอยเท้าพ่อ”

On December 5, 2019

1

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกี่ยวข้าว  ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้โครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” พร้อมกับคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.  ณ แปลงนาสาธิตศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

page


You must be logged in to post a comment Login