วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“อัครเดช” ถามใกล้ฤดูหีบอ้อยมีมาตรการควบคุมมลพิษจากโรงงานน้ำตาลให้ประชาชนหรือยัง

On December 5, 2019
1575525915927

ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปต่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงความเดือดร้อนของประชาชนรอบโรงงานน้ำตาลราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นจากโรงงานน้ำตาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนได้ลงชื่อร้องเรียนเข้ามายังตนแล้ว และเวลานี้ใกล้เวลาที่โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศจะเริ่มหีบอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลตามฤดูการผลิตปี 2562

ดังนั้น จึงขอถามว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ได้ติดตามและดำเนินการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ และกระทรวงอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศดำเนินการในการลดปัญหาฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นของโรงงานหรือไม่

ด้านนายสุริยะกล่าวว่า อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สายพานลำเลียงกากชานอ้อยและสายพานลำเลียงขี้เถ้ามีฝุ่นกระจายและมีลมพัดกระโชก ให้โรงงานมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันฝุ่นจากชานอ้อยโดยติดตั้งหัวฉีดน้ำเพิ่มอีก 2 จุด รวมเป็น 3 จุด ซึ่งทางโรงงานได้ดำเนินการติดตั้งหัวฉีดน้ำเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีมีหนังสือขอให้โรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง และควบคุมการทำงานของชุดสายพานลำเลียงกากชานอ้อยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าให้เกิดปัญหา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจสอบประเด็นที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าโรงงานมีฝุ่นละอองและเขม่าควันฟุ้งกระจาย เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าโรงงานอยู่ระหว่างหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกิดลมพายุในพื้นที่ทำให้แผ่นกันฝุ่นฉีกขาดและมีฝุ่นละอองออกไปนอกโรงงาน หลังจากตรวจสอบแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้โรงงานจัดการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งได้แก้ไขด้วยความเรียบร้อย

“การนำวัตถุดิบที่โรงงานน้ำตาลไม่ใช้แล้วไปใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเปลี่ยนขยะหรือของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน ซึ่งชานอ้อยที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ นำไปเป็นส่วนผสมปุ๋ยหมัก หรือใช้เป็นอินทรียวัตถุปรับปรุงดิน นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือนำไปผลิตเป็นกระดานไม้อัด ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณการเก็บกองชานอ้อย อันจะลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้อย่างยั่งยืน สำหรับกลิ่นที่เกิดจากกากการผลิตน้ำตาลนั้น มีการใช้น้ำกากสะอาดเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอแก๊สเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำ ป้องกันกลิ่นอันเกิดจากการผลิตได้

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ จ.ราชบุรี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลตำบลเบิกไพร และเทศบาลตำบลปากแรด โดยการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมดังกล่าว ครม. มีความเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ให้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน” นายสุริยะกล่าว

 


You must be logged in to post a comment Login