วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“วิริยะประกันภัย” ร่วมรณรงค์เดินทางปลอดภัยให้บริการตรวจรถฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่

On December 2, 2019
01

น.ส.กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทตระหนักถึงความรุนแรงและความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการพบปะสังสรรค์ ประชาชนส่วนใหญ่ต่างใช้เวลาวันหยุดยาวออกเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน บริษัทจึงร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินมาตรการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานศึกษา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเตรียมพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนออกเดินทาง

ทั้งนี้ ลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามารับบริการตรวจสภาพรถโดยไม่เสียค่าบริการใดๆจำนวน 20 รายการ เช่น ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง สภาพยาง ระบบเบรก อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ระบบกำลังส่ง ระดับน้ำขั้วกลั่นในแบตเตอรี่ เป็นต้น พร้อมรับฟรี “ถุงผ้าลดโลกร้อน” เมื่อนำรถมาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

สำหรับศูนย์ซ่อมฯจำนวน 33 แห่ง ได้แก่ 1.อู่ร่วมมิตรการาจ 2.บจ.เค ออโต้คัลเลอร์ 3.บจ.นิวเพื่อนยนต์ 4.บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด  5.หจก.งามวงศ์วาน คาร์แคร์ 6.บจ.อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์ 7.บจ.เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส 8.บจ.เจริญกิจ ราชพฤกษ์ 9. บจ.เซอร์กิต ติวานนท์ 10.บจ.คุงการาจ 11.บจ.อู่นำชัย เตาปูน 12.เพอร์เฟคท์ สปีด ไลน์ 13.บจ.ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ 14.บจ.ทรัพย์สิทธิ คาร์ อินเตอร์ 15.อู่บอส 888 การาจ 16.บจ.เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์ 17.บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัด 18.บจ.อู่กังวานชัยการช่าง 19.บจ.เซอร์กิตบริการ 20.โสฬส ธนบดี 21.หจก.เจดีย์ออโต้เซอร์วิส 22.หจก.เป้งการาจ 23.บจ.เจ.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป 24.บจ.อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป 25.บริษัท รุ่งเจริญ บอดี้ คลีนิค จำกัด 26.บจ.สุขุมวิท เอที เซอร์วิส 27.หจก.สุทินคาร์เซอร์วิส 28.บจ.วงษ์ศิริเลิศ คาร์ เซอร์วิส (1997) 29.บริษัท เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด 30.บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด 31.บจ.นที อินเตอร์เซอร์วิส สาขา 1 32.บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด 33.บริษัท อ.พิพัฒน์ยนต์ (1989) จำกัด


You must be logged in to post a comment Login