วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

นายกฯเตรียมบิน “ปูซาน” ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

On November 22, 2019
prayut

วันนี้ (22 พ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (2019 ASEAN-ROK Commemorative Summit) และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 (1st Mekong-ROK Summit) ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ที่นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เป็นการประชุมระดับผู้นำ ระหว่างผู้นำอาเซียนกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นประธานร่วมของการประชุมสุดยอดดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.การประชุมเต็มคณะ มี 2 ช่วง ช่วงที่ 1 หัวข้อ ASEAN-ROK 30&30 จะทบทวนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และการกำหนดทิศทางในอีก 30 ปีข้างหน้า และช่วงที่ 2 หัวข้อ Enhancing Connectivity toward Prosperity and Sustainability โดยจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นความเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืน

2.การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 อย่างไม่เป็นทางการในช่วงอาหารกลางวัน (Lunch Retreat) โดยจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจและมีความห่วงกังวลร่วมกัน

ขณะที่การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 เป็นความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยเป็นข้อริเริ่มของสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศคือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และสาธารณรัฐเกาหลี การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีด้วย

ในโอกาสนี้สาธารณรัฐเกาหลีได้จัดกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมดังกล่าวในลักษณะนิทรรศการ เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรมที่สำคัญ โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วม จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่

1.โครงการ Busan Eco-Delta Smart City

2.การประชุม ASEAN-ROK CEO Summit

3.การประชุม 2019 ASEAN-ROK Culture Innovation Summit

4.งาน ASEAN-ROK Innovation Showcase 2019

5.การประชุม ASEAN-ROK Startup Summit

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือทวิภาคีกับนายมุน แจ-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับกำหนดการที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีมีดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.10 น. นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกิมเฮ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เวลา 16.10 น. เวลา 17.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Busan Eco-Delta Smart City จากนั้นเวลา 19.15 น. นายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ASEAN-ROK CEO Summit โดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุม 2019 ASEAN-ROK Culture Innovation Summit ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน ASEAN-ROK Smart City Fair จากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำรับรอง ASEAN-ROK Welcoming Dinner

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ ASEAN-ROK Commemorative Summit จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม ASEAN-ROK Startup Summit และเยี่ยมชมงาน ASEAN-ROK Innovation Showcase 2019 โดยในช่วงเที่ยงนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 อย่างไม่เป็นทางการในช่วงอาหารกลางวัน (Lunch Retreat) ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีจะแถลงข่าวร่วมผลการประชุม ASEAN-ROK Commemorative Summit และในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ Mekong-ROK Welcoming Dinner

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุม Mekong-ROK Commemorative Summit และนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Special Exhibition on Biodiversity Cooperation between Mekong Countries and Korea) จากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีแถลงข่าวร่วมผลการประชุม Mekong-ROK Commemorative Summit

หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกิมเฮ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เวลา 14.00 น. ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) เวลา 18.30 น.


You must be logged in to post a comment Login