วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ข่าวดีวงการสงฆ์

On November 19, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 19 พ.ย. 62)

มีข่าวดีสำหรับวงการสงฆ์ ซึ่งมีแต่ข่าวเสียๆให้เห็นอยู่บ่อยๆ แต่คราวนี้มีข่าวดีน่าปลาบปลื้มใจ นั่นก็คือ ท่านเจ้าคุณอลงกตได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะท่านได้ดูแลผู้เจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคเอดส์มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลนี้หลายคน โดย นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เคยชื่นชมว่าท่านเจ้าคุณอลงกตเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ยุคปัจจุบัน

พระโพธิสัตว์คือผู้ที่เกิดมามีแต่คิดช่วยเหลือสัตว์โลกไม่ได้หยุดได้หย่อน พระโพธิสัตว์ในยุคไหนๆก็แล้วแต่จะต้องช่วยเหลือคนไว้ก่อน เคยเปรียบว่าถ้าเรือล่ม คนในเรือมีจำนวนเยอะ พระโพธิสัตว์จะไม่โดดขึ้นก่อน แต่จะช่วยคนอื่นๆขึ้นจนหมดท่านถึงจะขึ้นตาม นี่เรียกว่านิสัยพระโพธิสัตว์ ถ้าเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปเลยเขาบอกว่าคำว่าโพธิจะหาย จะเหลือแต่คำว่าสัตว์ที่อยู่ข้างหลังเท่านั้น เป็นสัตว์โลกธรรมดา

แต่นี่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ คนจะเจ็บ จะป่วย จะทุกข์ จะยาก ท่านก็ไม่ทอดทิ้ง คอยดูแล ช่วยเหลือ และมีน้ำใจ อาตมาเองก็เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากท่าน จำได้ว่าครั้งหนึ่งคิดจะทำเรื่องธนาคารน้ำ ท่านช่วยมาเป็นแสนเลย 100,000 หรือ 200,000 บาทนี่แหละ ท่านให้อาตมามาทำบ่อน้ำ ทำธนาคารน้ำ ต้องถือว่าเป็นโชคดีของเมืองไทยเราที่ยังมีพระที่ทำคุณทำประโยชน์ต่อมนุษย์ ต่อศาสนา

เรียกว่าเป็นพระที่สร้างชื่อเสียงจนมีคนศรัทธา เวลาท่านไปบิณฑบาตก็มีคนช่วยเหลือให้ทุนให้รอน ให้ทรัพย์มาดูแลผู้เจ็บ ผู้ป่วยอย่างมากมาย ถือว่าเมืองไทยเราก็มีพระดีเป็นศรีแก่ศาสนา ทำให้พระศาสนาไม่ใช่มีแต่เรื่องเสื่อมเสีย เรียกว่ากู้หน้าผู้ที่ทำเสื่อมเสียให้มาเป็นความดีงามต่อไป จะได้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลก อายุของพระศาสนาจะได้ยั่งยืนต่อไปอย่างยาวนาน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login