วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

สร้างบัณฑิตดีกว่าชิม ช้อป ใช้

On November 18, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 18 พ.ย. 62)

ระหว่างชิม ช้อป ใช้ กับเด็กที่เรียนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งเด็กที่จบใหม่ยังตกงานอยู่ถึง 3-4 แสนคน รัฐบาลเลยเกิดแนวคิดว่าจะต้องทำให้บัณฑิตเหล่านี้ได้ทำงาน โดยเป็นจิตอาสาไปพัฒนาชุมชนต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ เพราะเรียนรู้มาแล้วจะอยู่เฉยๆเดี๋ยวความรู้ก็จางหายไป เมื่อไปทำงานก็จะเกิดปัญญา เกิดความรู้ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปัญญาย่อมเกิดแก่คนที่หมั่นประกอบ ปัญญาย่อมเกิดแก่คนผู้เพ่งพินิจในกิจของตน

เพราะฉะนั้นประชาชนลองทบทวนดูว่า 2 นโยบายนี้อย่างไหนดีกว่ากัน สำหรับอาตมาแล้วนโยบายที่จะให้บัณฑิตไปทำจิตอาสา อาตมาเห็นด้วย เห็นดี เห็นงามเลยทีเดียว เพราะว่าปล่อยให้เขาอยู่ว่างๆ เตะฝุ่น เขาไม่รู้จะทำอะไรก็อาจจะสร้างปัญหา สร้างอะไรต่อมิอะไรวุ่นวายให้บ้านเมืองเดือดร้อน

ดังนั้น การที่ให้เขาได้มีงานทำเป็นการประกอบสัมมาชีพ ระหว่างสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางเดินอันประเสริฐ ถ้าคนได้ประกอบการงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ ไม่ปล่อยให้เขาอยู่อย่างลำบาก เดือดร้อน ระส่ำระสาย เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น ประเสริฐขึ้น หวังว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้จริงจัง บัณฑิตก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ถ้ายังอยู่ว่างๆ เคว้งคว้าง อาจคิดอะไรในทำนองที่ไม่ดีไม่งามกับบ้านเมือง คนไม่มีงานทำ ไม่ทำงานนั้น จะอยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะต้องกิน ต้องใช้ ถ้าไม่หามันก็อยู่ลำบาก ต้องทั้งหา ทั้งใช้ ถ้ารัฐบาลจัดให้หาให้ เขาก็มีกิน มีใช้ เขาก็ไม่ปล้น ไม่ฆ่า ไม่เป็นบัณฑิตก่อปัญหา แต่เป็นบัณฑิตที่จบมาแล้วสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ ดีกว่าชิม ช้อป ใช้เยอะแยะ

อาตมาว่าแนวคิดอย่างนี้จะทำให้คนไม่ขี้เกียจ การแก้ปัญหาแบบชิม ช้อป ใช้ ค่อนข้างเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบขี้เกียจ ทำให้คนไม่ขยัน และจะไม่พัฒนาประเทศชาติด้วย ควรกระตุ้นให้คนขยันทำมาหากิน ทำงานทำการ ไปพัฒนาชุมชน ไปช่วยท้องถิ่น แล้วก็ควรจะทำวิจัยด้วยว่าจะให้รางวัลกันอย่างไรสำหรับคนที่ไปในชุมชน ชนบท แล้วไปสร้างผลงานให้ปรากฏเป็นชิ้นเป็นอัน สร้างความเจริญก้าวหน้า

ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักนักเรียน นักศึกษา บัณฑิต ไม่ปล่อยให้เขาตกงาน เขาก็จะเอาความรู้ไปพัฒนาชนบท อันนี้เป็นนโยบายที่ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี ขอให้ทำให้ได้ อย่าปล่อยให้งานมีล้น แต่คนไม่มีทำ ถ้าไม่ทำงานนี่บ้านเมืองไปยาก ขอให้เร่งทำ เร่งคิด ออกนโยบายกระตุ้นให้คนขยัน อย่ามัวแต่ชิม ช้อป ใช้ กันแบบไม่ขยัน จะเพิ่มความขี้เกียจขึ้นมาอีกแล้วก็จะสร้างปัญหาต่อไป

อาตมาหวังว่าจะได้เห็นนโยบายดีๆแบบนี้ พระก็จะรู้สึกสบายใจ เพราะถ้าให้ไปกิน ไปใช้ ให้เฉยๆ มันอันตราย เดี๋ยวจะติดขี้เกียจ แบมือรอรับอย่างเดียว ประเทศห่อเหี่ยวแน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login