วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

On November 13, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 13 พ.ย. 62)

ตอนนี้คณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรี หันมามองปัญหาศาสนาทั้งด้านสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และเรื่องอื่นๆ เพื่อทำนุบำรุงปกป้องพระศาสนามากขึ้น หลังจากโดนต่อว่าเรื่องให้งบประมาณน้อยแค่ 300 ล้านบาท เลยต้องจัดโน่นทำนี่เสริมเพื่อไม่ให้รู้สึกเหมือนเป็นลูกเมียน้อย เพราะกระทรวงอื่นๆได้ไปเยอะ แต่ทำไมของพระและศาสนาได้นิดเดียว

แม้รัฐบาลจะให้งบประมาณสนับสนุนพระและศาสนาน้อย แต่ประชาชนก็ยังสนับสนุนอยู่ ยิ่งพระประพฤติดี ปฏิบัติชอบ รับรองว่าอยู่ได้ ไม่ทุกข์ ไม่ยาก ไม่ลำบาก ถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลบ้าง มีญาติอุปถัมภ์บ้าง เรื่องของศาสนาเชื่อว่าคงไม่มีใครปล่อยให้อันตรธานสูญหายไป ยังพอมองเห็นกันว่าถ้าเราขาดศาสนา ขาดศีลธรรม ประเทศชาติคงจะต้องตกอับ

อย่างที่เขามีกลอนสอนกันไว้ว่า “ถ้าสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวย บุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นศรี ถ้าเป็นพระเณรศีลไม่มีก็สิ้นดี ข้าราชการศีลไม่มีก็เลวทราม” เพราะฉะนั้นการมีศาสนา มีพระ มีวัดไว้ ก็จะช่วยผดุงศีลธรรมอันดีงามของประชาชนสืบไป ดังนั้น จะปล่อยให้พระเจ็บป่วย ปล่อยให้พระไม่มีส่วนร่วมทางสังคม หรือไม่มีการอุปถัมภ์ดูแลก็คงจะยาก

เพราะบางคนยังนึกถึงคำว่าข้าวก้นบาตร ได้ดิบได้ดีมาเพราะศาสนา ได้เล่าได้เรียนเพราะได้เคยอาศัยวัด ยังมีการรำลึกถึงบุญคุณของพระศาสนาอยู่ จึงได้คิดว่าควรจะทำให้พระสงฆ์องค์เณรมีสุขภาพที่ดี เพราะการมีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุด การจะทำอะไรก็ตามก็จะล้มเหลวเพราะผู้ประกอบกิจการนั้นป่วยเจ็บ พระทำศาสนกิจไม่ได้เพราะมัวแต่ป่วยอาพาธ นักธุรกิจทำธุรกิจไม่ได้เพราะมัวแต่ป่วยเจ็บ

ถ้าคณะรัฐมนตรีมัวแต่ป่วยเจ็บ ส.ส.ป่วยมาก เจ็บมาก ยังต้องลาออก เพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพของพระเณรเป็นเรื่องที่ควรจะต้องร่างไว้ในรัฐธรรมนูญเลยทีเดียว ก็ขออนุโมทนาด้วยกับคณะที่จัดทำ เพราะว่าทำแล้วพระเณรจะได้มีสุขภาพดี จะได้ทำศาสนกิจ เผยแผ่ศาสนา สวดมนต์ ทำวัตรปฏิบัติธรรมได้เข้มข้น เข้มแข็ง มั่นคงได้อย่างดีต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login