วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กรมการปกครองจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในงานกาชาด ประจำปี 2562

On November 12, 2019
กาชาด01

สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2562  ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลอง ปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย

การจัดงานในปีนี้ กรมการปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้บริการของร้านกาชาด กรมการปกครอง ดังนี้

1. การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

2. การให้บริการจองชื่อ – สกุล

3. การให้บริการจดทะเบียนสมรส

4. การให้บริการตรวจสอบ คัด รับรองรายการทะเบียนสมรสและทะเบียนการหย่า

5. การให้บริการรับแจ้งการบริจาคอวัยวะ

6. การให้บริการรับแจ้งการทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง

7. การให้บริการคัดรับรองเอกสารทางการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ จัดประกวดร้านกาชาด สรรหากุลบุตร กุลธิดากาชาด การเสี่ยงโชคชิงรางวัล และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมและความบันเทิงได้ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. ตลอด 10 วัน 10 คืน รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย


You must be logged in to post a comment Login