วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

TIJ เปิด RoLD Forum ผนึกกำลังผู้นำรุ่นใหม่ร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาในสังคม

On November 9, 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เปิดพื้นที่เสวนา “RoLD Forum” กิจกรรมต่อเนื่องสำหรับ1573260630850
ผู้นำรุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่น ที่ผ่านหลักสูตร RoLD และมีอุดมการณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนแนวคิดเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งครั้งนี้เริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อ
“Tech & Transparency” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ (ที่ 2 จากซ้าย) กล่าวเปิดการเสวนา และแนะนำกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน RoLD Forum นอกจากนี้ยังมีผู้นำรุ่นใหม่ในหลักสูตร RoLD ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น Hackatax กับการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีให้เป็นธรรม ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม (ที่ 2 จากขวา) ดร.ภูมิ ภูมิรัตน (ขวา) และดำเนินรายการโดย คุณสุกัญญา กลางณรงค์ (ซ้าย) ถือเป็นตัวอย่างแห่งความพยายามจากเครือข่าย RoLD
ที่ร่วมกันดำเนินงานจนเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งหลักนิติธรรมร่วมกัน
1573260633824


You must be logged in to post a comment Login