วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

บสย.ผนึกพีเอ็มจีและสถาบันการเงิน จัดงาน“ตลาดนัดสินเชื่อประชารัฐ”

On November 8, 2019
DSC_6947

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า  “คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถดำรงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรวมถึงส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือที่มุ่งสร้างSMEs ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจส่งเสริมให้SMEs เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสนับสนุนให้ชุมชนฐานรากเข้มแข็งโดยรัฐบาลได้ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อPortfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) ที่ดำเนินการโดยบสย. จึงเป็นโครงการสำคัญภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สนับสนุนผู้ประกอบการSMEs ทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องรวมถึงการลงทุนในอนาคตด้วย”

คุณพิสิษฐ์2

ด้านนายพิสิษฐ์  ประกิจวรพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดงาน ตลาดนัดสินเชื่อประชารัฐ#เติมทุนเสริมแกร่งSMEs กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำในการยกระดับSMEs ไทยในระยะเวลามากว่า16 ปีโดยล่าสุดได้จัดงานตลาดนัดสินเชื่อประชารัฐ#เติมทุนเสริมแกร่งSMEs ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสินซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยในช่วงปลายปี  โดยภายในงานได้เตรียมบริการทางการเงินและการลงทุนไว้อย่างครบวงจรด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพร้อมเงื่อนไขสุดพิเศษ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกทั้งยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ด้านการเงินและการขอสินเชื่อ และบริการให้คำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อที่ผู้เข้าร่วมงานจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  โดยมุ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการและสถาบันการเงินให้มาพบกันเพื่อเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆและร่วมมือกับภาครัฐเอกชนโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจรวมทั้งยกระดับSMEsไทยให้แข็งแรงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

ดร.รักษ์1

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)  หนึ่งแนวร่วมสำคัญที่ทำให้เกิดงานดี ๆงานตลาดนัดสินเชื่อประชารัฐ#เติมทุนเสริมแกร่งSMEsในครั้งนี้ กล่าวถึงไฮไลท์การจัดงานว่า “ทาง บสย. ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ อีก 15 ธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารไทยเครดิต  ธนาคารธนชาต  ธนาคารยูโอบี  ธนาคารทิสโก้  ธนาคารเกียรตินาคิน NCB เครดิตบูโรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยคัดแคมเปญสินเชื่อพิเศษรวบรวมไว้ภายในงาน  ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเอสเอ็มอีสินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อเพื่อการส่งออกสินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านบัตรเครดิตเงินฝากทุกประเภทรวมทั้งมีการให้คำปรึกษาสินเชื่อหรือในส่วนบริการทางการลงทุนมีให้เลือกลงทุนหลากหลายช่องทางมอบให้กับผู้ที่สนใจสามารถตัดสินใจใช้บริการภายในงานได้ซึ่งการจัดงานในวันนี้มุ่งหวังจะให้เกิดเวที“เติมทุน”สู่ความสำเร็จของSME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง”

DSC_8125

ตลาดนัดสินเชื่อประชารัฐ_๑๙๑๑๐๘_0106


You must be logged in to post a comment Login