วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

นบีมุฮัมมัด ศาสนทูตของพระเจ้า

On November 8, 2019
santitum

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่  8-15 พฤศจิกายน 2562)

เกิดมาเป็นเด็กกำพร้าพ่อ 6 ขวบเป็นเด็กกำพร้าแม่ ฐานะยากจน อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ ใครจะคิดว่าเด็กที่เกิดมาในสภาพเช่นนี้ท่ามกลางสังคมเถื่อนกลางทะเลทรายอาหรับเมื่อประมาณเกือบ 1,500 ปีก่อน จะทำอะไรให้นามของเขาถูกกล่าวขานทุกนาทีที่โลกหมุนไป

แต่เมื่อได้รับคัมภีร์กุรอานครั้งแรกในวัย 40 ปี มุฮัมมัด เด็กที่เกิดมาในสภาพดังกล่าวข้างต้น ได้ใช้เวลาสั้นๆบนโลกใบนี้สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้นักวิชาการตะวันตกจัดลำดับเขาเป็นผู้มีอิทธิพลอันดับหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลก

ภารกิจหลักของเขาคือการฟื้นฟูศาสนาที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ผ่านทางบรรดานบีก่อนหน้านี้ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง และสถาปนาศาสนานั้นให้คงอยู่บนหลักการเดิมจนถึงวันสิ้นโลกภายในเวลา 23 ปี

พระเจ้าเลือกเขาเป็นศาสนทูตนำสาสน์ของพระองค์มายังมนุษยชาติทั้งๆที่เขาไม่รู้หนังสือ เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์ครหาว่าเขาเป็นคนแต่งคัมภีร์กุรอานขึ้นมาและอวดอ้างเป็นศาสดาเพื่อแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ทางวัตถุ แต่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ได้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของพระองค์ที่เคยมีมายังมนุษย์ก่อนหน้านี้แล้ว และเป็นหลักฐานยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระเจ้า

เนื่องจากเขาอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรและจะทำอย่างไร แต่ได้รับภารกิจใหญ่ที่ต้องสนองคำบัญชาของพระเจ้า คำสั่งจากพระเจ้าจึงมาในรูปของการดลใจโดยอาศัยทูตสวรรค์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับเขาเป็นครั้งเป็นคราวตามสถานการณ์และความต้องการทางสังคม

กุรอานที่เขาได้รับแต่ละครั้งจึงเป็นทั้งคำสั่งและเป็นแผนที่บอกทางให้เขาปฏิบัติไปตามนั้นทุกขั้นตอน จนภรรยาผู้ใกล้ชิดเขาที่สุดได้บอกว่าเขาเป็นกุรอานเดินได้ แม้จะมีอุปสรรคปัญหาสารพัดและถูกต่อต้านถึงขั้นเอาชีวิต แต่เมื่อเขาเป็นคนที่พระเจ้ามอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ เขาจึงได้รับการคุ้มครองและความช่วยเหลือจากพระองค์ตลอดช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติภารกิจ

muhammad sal

นบีมุฮัมมัดพยายามบอกชาวอาหรับที่เคารพกราบไหว้รูปปั้นรอบก๊ะอฺบ๊ะฮฺ บอกชาวยิวและชาวคริสเตียนว่าศาสนาที่เขานำมานั้นเป็นศาสนาเดียวกับศาสนาของบรรพบุรุษของพวกเขา นั่นคือ อิบรอฮีมหรืออับราฮัมผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจ้า

แม้จะถูกต่อต้านอย่างไรก็ตาม ในที่สุดภารกิจของเขาก็ประสบความสำเร็จ เขาสามารถทำลายการเคารพกราบไหว้รูปปั้นรอบก๊ะอฺบ๊ะฮฺให้หมดไป และสงวนสถานที่แห่งนี้ไว้สำหรับการเคารพสักการะพระเจ้าผู้ทรงบัญชาอับราฮัมให้สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาเพื่อการเคารพสักการะพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

หลังจากทำความสะอาดก๊ะอฺบ๊ะฮฺหรือบ้านของพระเจ้าให้สะอาดหมดจดจากการกราบไหว้รูปปั้นแล้ว วจนะของพระเจ้าที่ถูกประทานมาในรูปของคัมภีร์กุรอานก็ค่อยๆสิ้นสุดลง และเมื่อคัมภีร์กุรอานได้เป็นธรรมนูญการดำเนินชีวิตของมุสลิมในนครรัฐเล็กๆที่เรียกว่ามะดีนะฮฺแล้ว พระเจ้าก็ได้รับวิญญาณของนบีมุฮัมมัดกลับไปเมื่ออยู่ในวัย 63 ปี

ปัจจุบันมีคนต่างสีผิวเผ่าพันธุ์ทั่วโลกกว่า 1,500 ล้านคนนับถือศาสนาที่เขานำมา และยิ่งนับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เมื่ออิสลามจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติจนถึงวันสิ้นโลก พระนามของอัลลอฮฺ พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนา และชื่อของนบีมุฮัมมัด ผู้นำศาสนาของพระเจ้ามายังมนุษย์ จึงได้ถูกเอ่ยคู่กันทุกนาทีที่โลกหมุนไป เมื่อถึงเวลาละหมาดประจำวัน 5 เวลา พระนามอัลลอฮฺและชื่อนบีมุฮัมมัดจะถูกกล่าวคู่กันในเสียงเรียกผู้คนให้มาละหมาดและในการละหมาด

ในคัมภีร์กุรอานมีข้อความตอนหนึ่งว่า “แท้จริง พระเจ้าและทูตสวรรค์ยังอำนวยพรให้นบีมุฮัมมัด โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงอำนวยพรให้เขาและขอให้เขาได้รับความสันติ” และการอำนวยพรให้นบีมุฮัมมัดถือเป็นมารยาทสำคัญที่จะต้องมีในการวิงวอนขอพรต่อพระเจ้า

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นี้ ตรงกับวันที่ 12 เดือนเราะบีอุลเอาวัล ฮ.ศ. 1441 ซึ่งเป็นวันที่ท่านถือกำเนิด หากท่านมีชีวิตอยู่ ท่านจะมีอายุ 1,494 ปี

 


You must be logged in to post a comment Login