วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“ไพบูลย์”ร้อง”ชวน”เบรก”เสรีพิศุทธ์”ใช้อำนาจเกินขอบเขตส่อขัดรธน.

On November 7, 2019
paiboon

วันนี้ (7 พ.ย.) ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานประธานสภา เพื่อขอให้พิจารณาและแจ้งไปยังประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประธานคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะ เพื่อระงับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

โดยนายไพบูลย์กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ ส.ส. และ ส.ว. พ.ศ. 2554 มาตรา 5, 8 และ 13 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 129 เนื่องจากเห็นว่าเดิมรัฐธรรมนูญ 2550  มาตรา 135 ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจออกคำสั่งเรียกและคำสั่งเรียกมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ยกเลิกอำนาจของคณะกรรมาธิการในการออกคำสั่งเรียก และยกเลิกการให้คำสั่งเรียกมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ คณะกรรมาธิการจึงมีอำนาจเพียงเรียกเอกสารหรือบุคคลมาชี้แจง แต่ไม่ใช่การออกคำสั่งเรียก ทั้งนี้ ตนมองว่าหากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า การออกมาตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้ต้องการจะขัดขวางการทำงานของฝ่ายค้าน แต่ต้องการให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การทำงานของคณะกรรมาธิการก็สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ และเชื่อว่าส่วนราชการต่างๆยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ ที่สำคัญคณะกรรมาธิการจะต้องคิดว่าตัวเองไม่มีอำนาจสอบสวนในลักษณะเดียวกับองค์กรอิสระ แต่เป็นเพียงคณะกรรมาธิการที่ทำหน้าที่ศึกษาและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฏรเท่านั้น


You must be logged in to post a comment Login