วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

มั่นใจมส.ชุดใหม่

On November 4, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 4 พ.ย. 62)

สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพรให้คณะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ชุดใหม่ในรัชกาลที่ 10 ขอให้ทำนุบำรุงปกป้องพระพุทธศาสนา ทำภาระที่ส่งมอบให้คือ เชิดชูให้ศาสนาอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไป โดยสิ่งที่ท่านได้ประทานพรให้ไม่ว่าชนชั้นไหนก็ต้องการแน่นอนคือ “กำลังใจ”

ถ้ากำลังใจตกหรือกำลังใจเสื่อม การงานที่ทำก็จะพลอยไม่ราบรื่น ไม่เจริญ ไม่เดินหน้าเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้พระศาสนามั่นคงได้ ยั่งยืนได้ ก็เพราะพระที่ทำหน้าที่ที่เรียกว่า มส. จะนำพาพระศาสนาไปให้มั่นคง สถิตสถาพรอยู่ไปตลอดยาวนาน ไม่ถึงกาลอวสานหรือเสื่อมถอยจนหมดโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไป

อาตมาเชื่อมั่นว่า มส. ชุดนี้ล้วนอยู่ในวัยที่สุขภาพยังดี โดยเฉพาะสมเด็จใหม่ๆ 2-3 รูป ท่านก็สุขภาพดี ไม่อยู่ในสภาพล้มหมอนนอนเสื่อหรืออาพาธอย่างหนัก เชื่อว่าคงจะทำหน้าที่พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองพระศาสนา เผยแผ่ให้เจริญรุดหน้าต่อไป ถึงแม้จะมีข่าวว่าพระสงฆ์หายไป 40,000-50,000 รูป แต่ก็เชื่อว่าฝีมือของ มส. ยุคนี้คงจะกู้กลับมาได้

เขาบอกว่าชายไทยไม่เข้าวัดมาบวช แต่ไปเข้าคุกกันจนแน่นขนัด จนมีสำนวนว่า “วัดกำลังจะร้าง ตะรางกำลังจะเจริญ” อย่างไรก็ตาม อาตมามั่นใจว่า มส. ชุดใหม่จะต้องทำให้วัดเจริญและทำให้คุกลดจำนวนลง ไม่มีคนเข้าไปแน่น ไปล้น ขอให้มาล้นที่วัด อย่าไปล้นที่คุกเลย ขอให้ชายไทยเลิกก่อคดี หันมาสร้างบารมีอยู่ในร่มเงาพระศาสนากันให้มากขึ้น หันมาช่วยกันสืบอายุพระศาสนา

พวกที่เขาสืบพันธุ์กันมีจำนวนมากแล้ว แต่ชายไทยที่คิดจะเป็นพระ และระหว่างเป็นพระคิดจะเป็นผัวด้วยมันน่ากลัว เพราะมันต่างกันลิบโลก บางคนก็ไม่รู้ว่าหลงกายตนและก็หลงกายเด็ก จนเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังหวงกายเด็ก หึงหวงเด็ก แล้วก็เป็นทาสของเด็ก ร่างกายของเด็ก

เพราะฉะนั้นขอให้ชายไทยอย่าหลงกายตน อย่าหลงกายเด็กหรือสาวรุ่นก็ตาม ให้คิดมาสืบอายุพระศาสนาไว้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกกัน จะได้ประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตของท่านเองและต่อพระศาสนาด้วย

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login