วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กสร.โชว์ผลงานตรวจแรงงานปีงบ62ช่วยแรงงานได้สิทธิประโยชน์กว่า83ล้านบาท

On October 17, 2019
DSC_1386-1

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงผลการตรวจแรงงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและ    การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ว่า กสร.      ได้ดำเนินการตรวจแรงงานในระบบ ตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง และตรวจโดยชุดเฉพาะกิจ รวมสถานประกอบกิจการผ่านการตรวจจำนวน 36,542 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจ 1,302,227 คน พบการกระทำผิด 9,981 แห่ง   ขณะที่การตรวจแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 403 แห่ง ลูกจ้าง 32,639 คน พบกระทำผิด 94 แห่ง รวมไปถึง    การตรวจคุ้มครองแรงงานประมง โดยบูรณาการตรวจแรงงานประมง 22 จังหวัดชายทะเลมีเรือประมงที่ผ่านการตรวจ 529 ลำ ลูกจ้าง 7,203 คน พบเรือประมงที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 14 ลำ และการตรวจแรงงานประมง ณ ศูนย์ PIPO 59,719 ลำ ลูกจ้าง 714,482 คน พบการกระทำผิด 30 ลำ ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง        ค่าล่วงเวลา ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการออกคำสั่งกับสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องส่งผลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คิดเป็นเงินกว่า 83 ล้านบาท

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ยังได้ดำเนินการในเชิงป้องกันโดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน รวมทั้ง        ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ เพื่อให้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองดูแลและส่งเสริมให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตการทำงาน  ที่ดี ได้รับสิทธิตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล


You must be logged in to post a comment Login