วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

สถาบันกษัตริย์ยังแข็งแกร่ง

On October 17, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 17 ต.ค. 62)

งานวันออกพรรษาที่วัดสวนแก้วไม่เคยมีคนมาวัดมากมายเหมือนปีนี้ เพราะปีนี้มี 2-3 ปัจจัยมาประจวบกัน นอกจากเป็นวันออกพรรษา วันปวารณาออกพรรษา ยังเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา คนมาทำบุญให้รัชกาลที่ 9 มากเป็นประวัติการณ์ แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติที่ทรงสร้างไว้กับแผ่นดิน เป็นที่คล้องใจ ได้ใจประชาชน ทำให้ทุกคนนึกถึงพระองค์และมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวาย มีการจัดกิจกรรมบวชหมู่ สวดมนต์ภาวนา ทำบุญตักบาตร เรียกว่าวัดแน่นทั้งวัน

ที่พระองค์บอกว่าน้ำคือชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่รำลึกกันได้ง่ายดาย และได้เห็นโครงการหลายอย่าง เช่น กังหันชัยพัฒนา แก้มลิง หลุมขนมครก ล้วนมาจากโครงการพระราชดำริที่ทรงคิดทำให้บ้านเมือง เรียกว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม เห็นธรรมในที่นี้ขอเปลี่ยนเป็น “ทำ” ไม่ใช่ “ธรรม” เป็นดวงตาเห็นทำ เห็นอะไรน่าทำที่จะทำให้เกิดสุข เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

พระองค์ทรงทำชนิดที่เรียกว่ายากที่จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทำได้มากอย่างที่รัชกาลที่ 9 ทรงทำเหมือนที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนรักและรำลึกนึกถึงคุณูปการที่พระองค์ทรงทำไว้กับบ้านเมือง พอมาถึงวันคล้ายวันสวรรคตประชาชนเรียกว่าทุ่มกันสุดหน้าตักด้วยใจรักและเทิดทูน จึงทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงแข็งแกร่ง ใครที่คิดจะล้มล้าง คิดทำอะไรที่ไม่สร้างสรรค์จะอยู่ในแผ่นดินนี้ลำบาก

ต้องคิดกันใหม่ เอาเรื่องที่พระองค์ทรงทำไว้มาสานต่อ สืบต่อกันดีกว่า อย่าคิดล้มล้างอะไรกันเลย เสียเวลา เป็นการเอาหัวชนภูเขาเล่นเปล่าๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย หวังว่าคนไทยคงจะรำลึกกันอย่างนี้ไปทุกปี 13 ตุลาคม พระองค์ทรงจากไปโดยพระวรกาย แต่ผลงานยังอยู่ในดวงตา ดวงใจของประชาชนไม่รู้คลาย และคงจะทำแบบนี้สืบต่อไปเรื่อยๆ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login