วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

โรคผมร่วงเป็นหย่อม

On October 11, 2019
1301_1

คอลัมน์ : พบหมอศิริราช

ผู้เขียน : คลินิกโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่ 11-18 ตุลาคม 2562)

โรคผมร่วงเป็นหย่อมเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของอาการผมร่วงเป็นหย่อมอย่างเฉียบพลัน บางครั้งอาจเกิดขึ้นกับเส้นขนในบริเวณอื่นของร่างกายได้ เช่น คิ้ว หนวด โรคนี้เกิดจากการอักเสบภายใต้หนังศีรษะ การอักเสบนี้ไม่ได้ทำลายรูขุมขนอย่างถาวร ดังนั้น หลังโรคสงบลงผมหรือเส้นขนจะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ โรคนี้สามารถแบ่งตามตำแหน่งและความรุนแรงได้ดังนี้

Alopecia areata (AA) : มีผมร่วงเป็นหย่อมๆที่ศีรษะ หรืออาจมีหย่อมขนร่วงที่คิ้ว หนวด ขน บริเวณใบหน้าหรือลำตัว

Alopecia totalis (AT) : ผมที่ศีรษะร่วงทั้งหมด

Alopecia universalis (AU) : ผมที่ศีรษะ และขนที่ตัว เช่น ขนรักแร้ ขนหัวหน่าว ร่วงทั้งหมด

โรคนี้ไม่ทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่มีผลกระทบต่อความสวยงามค่อนข้างมาก จึงอาจทำให้มีผลกระทบทางด้านจิตใจได้ โดยเฉพาะใน alopecia universalis ซึ่งมีความรุนแรงของโรคมากที่สุด และมักตอบสนองต่อการรักษาต่างๆน้อยที่สุด

ใครบ้างที่จะเป็นโรคนี้?

เกิดได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงเท่าๆกัน อายุเฉลี่ยคือประมาณ 30 ปี แต่อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถเกิดขึ้นที่ช่วงอายุใดก็ได้ อุบัติการณ์ที่เกิดเฉลี่ยคือ 1 ใน 1,000 คน หรือประมาณ 2%

อะไรคือลักษณะทางคลินิกของโรคนี้?

ผู้ป่วยจะมีผมร่วงเป็นหย่อม ลักษณะกลม ขอบเขตชัดเจน อาจเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่ง โดยมากมักเกิดภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนมากจะไม่มีอาการใดๆ แต่อาจมีอาการคันหรือแสบนำมาก่อนในบริเวณที่จะเกิดโรค โรคนี้มักเกิดที่บริเวณศีรษะ แต่สามารถเกิดที่ตำแหน่งอื่นๆในร่างกายที่มีขนได้ (ขนคิ้ว ขนตา หนวด ขนรักแร้ หรือขนหัวหน่าว) อาจพบผมหักเป็นตอสั้นๆติดหนังศีรษะได้ในบริเวณขอบของรอยโรคที่กำลังจะขยาย เนื่องจากเส้นผมที่สร้างขึ้นใหม่เปราะและผิดปกติ โรคนี้อาจเกิดแบบเฉียบพลันหรือค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ ผู้ป่วยบางคนอาจมีความผิดปกติของเล็บร่วมด้วย โดยอาการที่เล็บอาจเกิดนำมาก่อน เกิดพร้อมกัน หรือเกิดภายหลังจากภาวะผมร่วงได้ ความผิดปกติของเล็บที่พบได้บ่อยที่สุดคือ การพบหลุมเล็กๆบนผิวของแผ่นเล็บ

อะไรคือสาเหตุของโรคผมร่วงเป็นหย่อม?

โรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ทราบเพียงแต่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ทำงานผิดปกติมาทำลายรูขุมขน อย่างไรก็ตาม หากโรคสงบลงแล้วรูขุมขนยังสามารถกลับมาสร้างเส้นขนได้ใหม่ตามปกติ โรคที่อาจพบร่วมกับโรคผมร่วงเป็นหย่อมได้คือ ต่อมไทรอยด์อักเสบ ด่างขาว หรือกลุ่มโรคภูมิแพ้

ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นหย่อมจะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเชื่อว่าปัจจัยทางพันธุกรรมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนี้ได้ ญาติสายตรงที่มีบุคคลในบ้านเป็นโรคนี้อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้มากขึ้นเล็กน้อย

โรคนี้วินิจฉัยได้อย่างไร?

แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคผมร่วงเป็นหย่อมได้โดยการตรวจลักษณะของผมร่วง ผู้ป่วยบางรายที่มีลักษณะของรอยโรคไม่ชัดเจน หรือสงสัยภาวะอื่นร่วมด้วย แพทย์จะขอตัดชิ้นเนื้อบริเวณรอยโรคเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งจะช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคได้

ท่านที่ต้องการปรึกษาโรคเส้นผมติดต่อได้ที่ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช โทร.0-2419-7380-1 เพื่อขอรับการตรวจในเวลาราชการ หรือโทร.0-2419-9801 เพื่อนัดหมายการตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 


You must be logged in to post a comment Login