วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

สมุทรสาครชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน เยือนแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ในกิจกรรม “Slow Life ใกล้กรุง @บ้านแพ้ว”

On October 10, 2019
received_989912238009107

จังหวัดสมุทรสาครเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน ทางเลือกใหม่ใกล้ กทม. ในอำเภอบ้านแพ้ว เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่ยังคงเต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กับกิจกรรม “Slow Life ใกล้กรุง @บ้านแพ้ว”FB_IMG_1570695861056

นายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครเน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสินค้าชุมชน ดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยว โดยภาคการท่องเที่ยวและบริการนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานของจังหวัดสมุทรสาครในอนาคตต่อไป
20191010_13390020191009_10362520191009_10383420191009_110335

การจัดกิจกรรม “Slow Life ใกล้กรุง @บ้านแพ้ว” ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆแล้ว ยังเป็นการเปิดเส้นทางและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
20191010_132957

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ้านแพ้วมีอยู่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ สวนมะพร้าวน้ำหอม สวนหม่อน สวนแก้วมังกร สวนกล้วยไม้ และศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากพืชผลเกษตรต่างๆ นอกจากนั้นยังมีตลาดน้ำบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นตลาดโบราณอายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนไปจนถึงจังหวัดราชบุรี ตลาดแห่งนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืด มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันตลอดทั้งวัน และปิดร้านกันช่วงเย็นๆราว 18.00 น. ที่นี่มีสินค้ามากมายทั้งของกินของใช้หลากหลายประเภท ซึ่งมักจะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ร้านค้าส่วนใหญ่ยังเป็นบ้านไม้ที่สะอาดเอี่ยมทั้งสองฝั่งคลอง ตลาดน้ำบ้านแพ้วเป็นแหล่งรวมของกินของอร่อยขึ้นชื่อของบ้านแพ้วไว้มากมาย
20191010_130817received_456174228331019

นอกจากนี้ยังมีวัดสำคัญหลายแห่งบนเส้นทางริมคลองที่เหมาะกับการเยี่ยมชมและสักการะ ที่พลาดไม่ได้คือ การสักการะหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทอง เนื้อหินทรายแดงฉาบปูน ปางมารวิชัย มีพระพักตร์เอิบอิ่ม ยิ้มละไม หน้าตักกว้าง 81 นิ้ว สูง 99 นิ้ว (เป็นที่อัศจรรย์ถึงสัดส่วนของหลวงพ่อโตที่ช่างสมัยโบราณได้กำหนดไว้ล้วนเป็นเลขมงคลทั้งสิ้น เช่น ขนาดความกว้างของหน้าตักเมื่อนำตัวเลขมารวมกันจะได้ 9 ส่วนสูงรวมกันได้ 9 อีก เมื่อนำส่วนกว้างรวมกับส่วนสูงก็ได้ 9 ซึ่งเลข 9 คนทั่วโลกถือว่าเป็นเลขสุดยอดของเลขมงคล) received_682549018895791received_486521181931264

received_991221491228417received_486521181931264

วัดธรรมจริยา เป็นวัดที่มีอายุราวร้อยปีเศษ อยู่ริมคลองดำเนินสะดวก บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เดิมมีชื่อว่าวัดใหม่มธุรส ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดธรรมจริยา และวัดธรรมจริยาภิรมย์ในปัจจุบัน ที่นี่มีเจดีย์ใหญ่ที่งดงามมาก ฐานเจดีย์เป็นห้องมี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระประธานที่สวยงาม นามว่าหลวงพ่ออู่ทอง ด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และคนที่ศรัทธาจากทางไกล เจดีย์ที่งดงามนี้สร้างเสร็จในระยะเวลา 3 ปี 10 เดือน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่งดงาม รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในที่ตระการตาประทับใจทุกคนที่ได้พบเห็น
received_549678845842246received_989912238009107

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ชาวบ้านเรียกว่าวัดมอญ เพราะชาวรามัญสร้างขึ้นมา อยู่ต้นคลองตาปลั่ง เป็นคลองลัดเชื่อมระหว่างพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กับ อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นคลองใหญ่ใช้สัญจรไปมา เป็นเส้นทางน้ำหลัก สิ่งที่น่าสนใจนอกจากศาสนสถานภายในวัดแล้ว ตามสุมทุมพุ่มไม้ยังเป็นที่อาศัยของนกกาน้ำ นกกระยางขาวเป็นจำนวนมาก

20191010_113557


You must be logged in to post a comment Login