วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

อย่าหลงใหลสุขชั่วคราว

On September 19, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 19 ก.ย. 62)

เมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆอันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำ การดังกล่าว (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลมหรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(9) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่มหรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น” นับว่านายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาป้องกันการเป็นชู้สาวกันตั้งแต่เด็กนักเรียน

เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกิดรักใคร่กันแล้วพ่อแม่ห้ามปราม เลยพากันไปโดดน้ำตาย แต่ขณะที่โดดลงไปก็เจอตัวเงินตัวทองหรือวรนุสกำลังผสมพันธุ์กัน มีการม้วนตัว หมุนตัว เหวี่ยงน้ำเหวี่ยงท่า เหวี่ยงหาง เหวี่ยงขา ทำให้เด็ก 2 คนนี้เกิดความกลัวเลยว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่ง รอดตายเพราะตัวเงินตัวทองช่วย

ต่อไปนี้กระทรวงศึกษาธิการต้องคอยห้ามคอยปรามนักเรียนไม่ให้มีเรื่องชู้สาวตั้งแต่วัยเด็ก เพราะจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมาย เช่น มีลูกแล้วถูกทิ้ง หรือว่าเลี้ยงตัวเองไม่รอด ทำให้ครอบครัวลำบาก เพราะฉะนั้นนักเรียน นักศึกษา ไม่ควรปล่อยให้ตัณหา ความอยากทางเพศ ความใฝ่ต่ำ อารมณ์ต่ำตมจมอยู่ในเรื่องเนื้อหนัง มาแซงความรู้ ควรจะใฝ่รู้ ถ้ายังไม่ทันจะรู้แล้วรักแล้วมีลูกออกมามันจะไม่มีคำว่ารวยก่อนรัก จะมีแต่คำว่าขาด ไม่พอ เป็นเรื่องลุ่มๆดอนๆ

จะอ้างว่ากัดก้อนเกลือกินก็กินไปไม่ได้นานหรอก เดี๋ยวมันก็เบื่อหน่าย แล้วจะเป็นปัญหาตามมาอีกเยอะแยะ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรู้จักยับยั้ง หักห้ามใจไว้บ้าง อย่าปล่อยให้ตัณหา ให้ตัวอยากมากระชากลากถูจนไม่รู้วันเวลาที่เหมาะที่ควร เรื่องมีแฟน มีคนรัก ไม่มีใครห้าม แต่ต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่มีแต่อารมณ์อยากแล้วไม่มีสมองไตร่ตรอง มันจะยิ่งทำให้ชีวิตครอบครัวรันทด ลูกหมดความสุข แม่โง่ ลูกอดอยาก ยากจน แม่ไม่เรียนให้จบ

ตรงนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องหาทางแก้ไข มีการอบรม เรียนรู้ ไม่ใช่เรื่องเพศศึกษาอย่างเดียว แต่ต้องอบรมศีลธรรม คุณงามความดี ให้เขามีความรู้จักยับยั้ง เบรกรั้งอารมณ์ ไม่ให้ตกจมอยู่ในความสุขทางเนื้อหนัง แล้วก็บ้าคลั่งกันตั้งแต่เด็กแต่เล็ก ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าหนักอกหนักใจที่ว่า เด็กคลอดมาแล้วเอาไปใส่โถส้วม ถังขยะ ไปทิ้ง ไปฝัง ไปกลบ เป็นเรื่องที่สะท้อนอารมณ์คนไทยว่า เด็กเกิดมาตาดำๆไม่รู้อีโหน่อีเหน่ พ่อแม่ไปเสเพลกันมา แล้วก็มาฆ่าลูก มาทิ้งลูกในไส้

เรียกว่าทิ้งลูกทิ้งเต้าเพราะความมัวเมาในเรื่องความสนุกทางเพศ ไม่สนุกในการเรียน การศึกษา มีแต่นำพาปัญหามาให้ ทั้งระดับตัว ครอบครัว และประเทศชาติ จึงต้องปรามกันไว้ เตือนกันไว้ ให้การศึกษานำพาคนไปสู่ความรู้ อย่าไปสู่ความรักตะพึดตะพือ รักเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธไม่ได้ ต้องมีความรักแบบมีสติปัญญา มีความพร้อม เหมาะสมทั้งวัยและฐานะ ต้องมีภาวะที่เรียกว่ารักท่วมใจ แต่ก็ต้องมีความรู้ท่วมหัวก่อน

มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะมีลูกเล็กเด็กแดงมาแย่งความสุขไปแล้ว เพราะฉะนั้นสุขชั่วคราวอย่าไปหลงใหลมากนัก ศึกษาเรียนรู้ให้แตกฉานแล้วค่อยแต่งงานแต่งการคงไม่มีใครห้าม อาตมาหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการคงแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้สำเร็จอย่างแน่นอน

เจริญพร

 


You must be logged in to post a comment Login