วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กระทรวงแรงงานมอบรางวัล

On September 17, 2019

1111

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45” โดยมี รศ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงฯนพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงฯพล.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงฯทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และโดม บินซอเล็ม ผู้จัดการโรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเช้าวันก่อน


You must be logged in to post a comment Login