วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

แตกไลน์ธุรกิจใหม่“บีทูบี (Business-to-Business)”

On September 17, 2019

Teepo

นายวัชระ  สุวัฒน์วรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เชอร์วู้ดคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน พร้อมทีมผู้บริหารฯ ร่วมเปิดบริษัทใหม่บริษัท ทีโพล์โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นการแตกไลน์ธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้ามุ่งเน้นการทำตลาดระหว่างองค์กรกับองค์กรในรูปแบบB2B (Business-to-Business) โดยมีสินค้าเกี่ยวกับการทำความสะอาดและสุขอนามัย ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มลูกค้าโรงแรม สำนักงาน งานสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ในอนาคตคาดว่าจะพัฒนาสินค้ากลุ่มทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อรองรับฐานลูกค้าในกลุ่มโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ณ  บริษัท เชอร์วู้ดฯ  ถนนศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้


You must be logged in to post a comment Login