วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัยฯครั้งที่ 2

On September 12, 2019
20190912_162054

1568297365237จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1″ ครั้งที่ 2 นำกองทัพสินค้าเกษตรและของดีจัดแสดงและจำหน่ายให้ชาวนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ช็อป ชิม ชม กันถึงที่ หวังเพิ่มช่องทางตลาดและรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
1568297348283 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1″ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วย1568297346190

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำสินค้าทางการเกษตรโดยมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจำนวน 60 บู๊ธ ประกอบด้วย ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป หัตถกรรม และสิ่งทอ15682973384841568297336346
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีตลอดงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมชิงรางวัล การจำหน่ายสินค้านาทีทอง งานนี้ชมฟรีตลอดงาน

สำหรับงานมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 156829732514520190912_16373720190912_162109


You must be logged in to post a comment Login