วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

DREIT โรดโชว์ให้ข้อมูลเพิ่มทุนซื้อดุสิตธานี มัลดีฟส์

On September 12, 2019

DREIT

นายสานต่อ มุทธสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี หรือ DREIT  พร้อมด้วยนายพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่ และนายนิพัทธ์ วัฒนาธิษฐานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาทางการเงินและตลาดทุนสายวาณิชธนกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมนำเสนอข้อมูลการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งที่1 เพื่อลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมากด้วยประมาณการอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Dividend Yield) ไม่ต่ำกว่า 8.07% เมื่อคำนวณจากประมาณการงบกำไรขาดทุน (Pro-forma Statement) ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 5.90 บาทซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดต่อหน่วยในครั้งนี้ โดยราคาสุดท้ายจะมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง ณ สิ้นวันที่ 12 กันยายน 2562หลักทรัพย์เพิ่มทุนครั้งนี้จะเริ่มเปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 13 ถึง 23 กันยายนนี้ ในเวลาทำการ ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร. 02 626 7777


You must be logged in to post a comment Login