วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

นำนักกีฬาเสือภูเขา แชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ

On September 11, 2019
1568189081628

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ “พลเอกเดชา” นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานฯ ผู้สนับสนุนการแข่งขัน, ผู้แทนจาก 5 จังหวัดเจ้าภาพ และนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานโล่ที่ระลึก และถ้วยรางวัลชนะเลิศ วันที่ 23 กันยายน ศกนี้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทนราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานฯ, ผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน, ผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน และนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก และถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ประจำปี 2562 ที่จะเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 28 รุ่น มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รางวัลถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทดาวน์ฮิล จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นทั่วไปชาย นายเมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์, รุ่นทั่วไปหญิง จ่าอากาศโทหญิง วิภาวี ดีคาบาเลส, รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไปชาย จ่าสิบเอก สิทธิชัย เกตุแก้วมณี, รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล นายธนทัต หาญพิริยะกุล, ประเภทครอสคันทรี่ (แข่งขัน) จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นทั่วไปชาย สิบเอก กีรติ สุขประสาท, รุ่นทั่วไปหญิง น.ส.วรินทร เพ็ชรประพันธ์, รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย สิบเอก ประจักร สุวรรณา, รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย จ่าเอกเสรี เรืองศิริ, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย นายธงชัย เบียดนอก

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประเภทดาวน์ฮิล จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นเยาวชนชาย อายุ 15-16 ปี ด.ช.กิตติธร ศิริจัด, รุ่นเยาวชนหญิง อายุ 15-16 ปี ด.ญ.ณัฐภรณ์ อภิโมทย์, ประเภทครอสคันทรี่ (ท่องเที่ยว) จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นทั่วไปชาย นายศุภวิชญ์ สมศีล, รุ่นทั่วไปหญิง น.ส.วิชิตา กาญจนะสมบัติ, รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง น.ส.พรรณิภา ณรงค์ชัย, รุ่นอายึ 30-39 ปีชาย จ่าเอก ธีรวุฒิ หลงห่วง, รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย นายขุนแผน ตุ้มทองคำ, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย ดาบตำรวจ วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประเภทครอสคันทรี่ (แข่งขัน) จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี นายพูนศิริ ศิริมงคล, รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี น.ส.จริญญา สืบจากถิ่น, ประเภทครอสคันทรี่ (ท่องเที่ยว) จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ด.ช.วิธวัช วงสานแก้ว, รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ด.ญ.ปาริชาติ พลเยี่ยม, รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี นายธนวัฒน์ เพ็ชรสุด, รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี น.ส.ธีรรัตน์ พิทยานุนรักษ์, รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี นายฉัตรชัย อินภิรมย์, รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี น.ส.อิสริยา ชั้นฝั้น, ประเภทดาวน์ฮิล จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ รุ่นทั่วไปชาย-ฟรีไรด์ นายหาญเดช ธรรมถาวร

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประเภทดาวน์ฮิล จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 14 ปี ด.ช.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา, ประเภทครอสคันทรี่ (ท่องเที่ยว) จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ด.ช.พัทธ์ธีรา อาษา

นอกจากนี้ ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันทั้ง 5 สนาม เข้าเฝ้าฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก ประกอบด้วย สนามที่ 1 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน, นายสุทิน กับปะหะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก, สนามที่ 2 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, นายวรานนท์ เกลื่อนสิน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง, สนามที่ 3 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, นายพีรรัฐ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อน, นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกเทศมนตรีตำบลทับไทร, สนามที่ 4 นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ, นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี, สนามที่ 5 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายทัตพงษ์ สิทธิโชค ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง, นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน เข้าเฝ้าฯ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้.


You must be logged in to post a comment Login