วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

On September 11, 2019
1

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ บริเวณไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน ภายในงานพบกับผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นจาก 61 อำเภอ ใน 4 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย สมุทรสาคร, นครราชสีมา, เชียงราย และเพชรบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนามิติทางวัฒนธรรมร่วมสมัย นำมาผ่านกลยุทธ์ค้นหาถอดรหัสอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดศาสตร์ 4 DNA ดึงตัวตนของแต่ละชุมชนออกมา จนทำให้เกิดมิติทางวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทั้งทางด้านการผลิต ด้านผู้ประกอบการ และด้านเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างร่วมสมัยและมีอัตลักษณ์

โดยในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 12.30-17.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การนำเสนอผลงานและกระบวนการคิดจากทฤษฎี 4 DNA สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากผลงานการสร้างสรรค์ใน 4 จังหวัดนำร่อง ในปี 2562″ โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ผู้คิดค้นแนวคิดศาสตร์ 4 DNA ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายได้ที่หน้างาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทร.0-2209-3760 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


You must be logged in to post a comment Login