วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

มีบ้านโดยการเป็นหุ้นส่วนกับธนาคาร

On August 23, 2019
santitum

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่ 23-30 สิงหาคม 2562)

บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์ แม้จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม แต่บ้านคือรากฐานของสังคมและอารยธรรม

ภาษาอังกฤษมีคำที่มีความหมายว่าบ้านอยู่ 2 คำ นั่นคือ House และ Home แต่กระนั้น 2 คำนี้สื่อความหมายและความรู้สึกที่ต่างกัน

ฝรั่งอธิบายว่า House is made of bricks and stones. But home is made of love alone. (House ถูกสร้างด้วยอิฐและหิน แต่ Home ถูกสร้างขึ้นมาจากความรักล้วนๆ)

เศรษฐีบางคนมี House แต่ไม่มี Home ในขณะที่คนอีกจำนวนมากมี Home แต่ไม่มี House

ด้วยเหตุนี้ครอบครัวที่สมบูรณ์จึงต้องมีบ้านที่เป็น House และ Home

แต่การจะมีบ้านสักหลังในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะราคาบ้านในเมืองไทยแพงกว่าในสหรัฐอเมริกาอย่างไร้เหตุผล ยิ่งนานวันบ้านมีแต่จะยิ่งราคาแพง คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินสดไปซื้อ จึงต้องอาศัยเงินกู้จากธนาคาร และเมื่อต้องใช้เงินของธนาคารก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย

แต่เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารมีขึ้นมีลง ถ้าผ่อนไปสักพักและอัตราดอกเบี้ยขึ้น ลูกค้าที่กู้เงินธนาคารไปก็ต้องแบกภาระหนี้เพิ่มขึ้น

ดอกเบี้ยจึงเป็นความไม่เป็นธรรม แต่พระเจ้าเป็นผู้ทรงยุติธรรม ดังนั้น คำสอนของศาสนาที่มาจากพระเจ้าจึงห้ามดอกเบี้ย ซึ่งเรื่องนี้มีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอาน

หลังยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ชาติตะวันตกได้แยกตัวออกจากคำสอนของศาสนา ดอกเบี้ยซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนาได้ถูกพัฒนาจนเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และชาติตะวันตกได้นำเอาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไปใช้ในประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมของตน รวมทั้งชาติมุสลิมด้วย

เนื่องจากการเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่ทั้งผู้รับ ผู้ให้ ผู้ทำสัญญา และผู้เป็นพยาน ด้วยเหตุนี้นักวิชาการมุสลิมจึงหาทางหลีกเลี่ยงระบบดอกเบี้ยด้วยการก่อตั้งธนาคารอิสลามที่ปลอดดอกเบี้ยขึ้นมา

แม้ธนาคารอิสลามจะใช้วิธีการให้สินเชื่อเพื่อการมีบ้านโดยการซื้อทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการเป็นเงินสดและขายให้ลูกค้าเป็นเงินผ่อนโดยบวกกำไรที่ลูกค้ารู้ราคาต้นทุนและกำไร มูลหนี้ตายตัว แต่ถึงกระนั้นนักวิชาการอิสลามยังมองว่าวิธีการดังกล่าวยังไปไม่ถึงอุดมคติทางการเงินของอิสลาม เพราะถึงจะอย่างไรธุรกรรมดังกล่าวยังคงวางพื้นฐานอยู่บนความเป็นหนี้

ดังนั้น เมื่อเร็วๆนี้มีสถาบันการเงินอิสลามหลายแห่งได้นำเอาหลักการเป็นหุ้นส่วนประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่า “หุ้นส่วนแบบลดลง” (Diminishing Partnership) มาใช้ในการช่วยให้ลูกค้ามีทรัพย์สิน (บ้านหรือที่ดิน) โดยไม่ต้องเป็นหนี้ แต่เป็นหุ้นส่วนของธนาคาร วิธีการดังกล่าวเป็นดังนี้

- ลูกค้ากับธนาคารร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อซื้อทรัพย์สินอย่างหนึ่ง (บ้านหรือที่ดิน)

- ลูกค้าและธนาคารเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามสัดส่วนของเงินที่ซื้อทรัพย์สิน

- ธนาคารให้ลูกค้าเช่าทรัพย์สินในส่วนของตนเป็นรายเดือนในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และให้ลูกค้าทยอยซื้อหุ้นในส่วนของธนาคาร

- เมื่อลูกค้าซื้อหุ้นในส่วนของธนาคารหมด ทรัพย์สินตกเป็นของลูกค้า

สถาบันการเงินที่ใช้วิธีการดังกล่าวเช่น

  1. RHB ISLAMIC BANK
  2. KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA)
  3. MAYBANK ISLAMIC BERHAD
  4. CITY BANK MALAYSIA

You must be logged in to post a comment Login