วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ต่างมุมมอง

On August 23, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนัก(ข่าว)พระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 23 ส.ค. 62)

สื่อไทยบางฉบับได้มีการเปรียบเทียบระหว่างพระภิกษุไทยกับพระภิกษุพม่าว่า พระภิกษุพม่าช่วยเหลือชาวบ้านอย่างถึงลูกถึงคนตามชุมชนต่างๆมากกว่าพระภิกษุไทยที่มักจะติดเรื่องพระวินัยจึงช่วยอะไรชาวบ้านไม่ค่อยได้ สื่อรายงานว่า ในวัดพม่าบางวัดมีรถดับเพลิง เวลาเกิดไฟไหม้พระพม่ามักจะไปช่วยชาวบ้านดับไฟเร็วกว่าภาครัฐเสียอีก และบอกว่าพระไทยไม่ค่อยถึงลูกถึงคนในการช่วยชาวบ้าน เพราะติดเรื่องระเบียบวินัยและธรรมเนียมที่อาจจะไม่เหมาะสม

แต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นมีพระไทยไปช่วยชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโยมพ่อโยมแม่พระก็ไปช่วย หรือเป็นชาวบ้านทั่วไป ถ้าจะเปรียบเทียบว่าพระไทยที่ช่วยชาวบ้านก็มี อย่างวัดสวนแก้วของอาตมาก็มีการช่วยญาติโยมให้มีงานทำ มีอาชีพ มีที่พัก มีการซื้อที่ให้คนยากคนจนมาปลูกมาเพาะผลไม้ ซึ่งได้กิน ได้ใช้กัน แต่เราอาจจะทำในลักษณะไว้เชิงของความเป็นพระ ไม่ใช่ไปลุยแบบถึงลูกถึงคนแล้วหมดความเป็นพระเป็นเณรในทางร่างกายไป และอาจจะลามไปถึงจิตใจด้วย

นอกจากนี้พระไทยยังช่วยในเรื่องการอบรมสั่งสอนเด็ก เยาวชน และชาวบ้านทั่วไป เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือของพระไทยกับพระพม่าอาจจะแตกต่างกัน และมีพระบางประเทศเน้นไปที่ความเป็นพระโพธิสัตว์ คืออยากจะช่วยสัตว์โลก เพราะพระโพธิสัตว์ก็คือมนุษย์หรือคนนี่แหละแต่ชอบช่วยคน ถ้าเรือล่มหรือเรือรั่วพระโพธิสัตว์จะหนีเรือ ทิ้งเรือเป็นคนสุดท้าย โดยดันคนอื่นขึ้นก่อน อย่างนี้เขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์ แต่ถ้าเหยียบไหล่เหยียบหลังคนอื่นขึ้นก่อนก็จะทำให้คำว่าโพธิหาย

นั่นคือเรื่องของแนวทาง พระสายไหนไม่ว่าจะเป็นเถรวาทหรือมหายาน ของเราอาจจะเคร่งครัดเรื่องระเบียบแบบแผน ไม่ใช่ว่าไม่ช่วย แต่ช่วยในลักษณะที่ไม่ถึงกับเปลี่ยนจีวรเป็นกางเกงลงไปลุยงานช่วยเหลือญาติโยมแล้วกลับมานุ่งสบง ห่มจีวรใหม่ อันนี้ก็เลยเถิดเกินไป ดังนั้น จะบอกว่าพระไทยไม่ช่วยก็คงไม่ใช่ แต่เป็นการช่วยกันคนละรูปแบบ อย่างวัดสวนแก้วเลี้ยงคนเป็นพันคนเหมือนกับบริษัทบางบริษัท เรียกว่าต่างประเทศ ต่างนิกาย ไม่เหมือนกัน

แต่เอาเถอะ จะบอกว่าพระพม่าช่วยเหลือชาวบ้านอย่างชนิดถึงลูกถึงคน ช่วยญาติโยม ก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าช่วยให้ธรรมะ ช่วยให้ข้อคิด ช่วยอบรมสั่งสอน ของเราก็ทำไม่ด้อยกว่าใครก็แล้วกัน ก็ต้องเรียกว่าต่างมุมมองกัน แต่ว่าขอให้หัวใจไม่เพิกเฉยดูดาย คิดช่วยไว้ถือว่าได้ประโยชน์แน่นอน

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login