วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“พล.อ.ประยุทธ์”กำชับผู้ว่าฯช่วยเหลือชาวบ้านทันทีอย่ารอให้สั่งการ

On August 19, 2019
prayut

วันนี้ (19 ส.ค.) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเร่งดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อะไรที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ต้องเร่งดำเนินการทันที อย่ารอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการหรือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนค่อยลงมือทำ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงตามสถานที่ราชการต่างๆจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สำหรับงบประมาณนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำว่า รัฐบาลจะใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์ที่สุด ขอให้จัดปรับแผนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้มาแบ่งทำโครงการเร่งด่วนก่อน ส่วนการจัดทำแผนของบประมาณปี 2563 นั้น ขอให้ส่วนราชการจัดทำแผนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดจัดหาแหล่งพักน้ำ โดยได้เสนอโครงการขุดบ่อแลกดินเพื่อเก็บน้ำไว้ในบ่อของชาวนา แก้ไขปัญหาการขาดน้ำช่วงฤดูแล้ง พร้อมกับกำชับให้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงโครงการดังกล่าวให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

ส่วนเรื่องงบประมาณที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เสนอขอรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นชอบรับหลักการเพื่อนำไปหารือกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณางบกลางสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป


You must be logged in to post a comment Login