วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ตลาดหลักทรัพย์ฯปั้นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ YFS 2019

On August 6, 2019

1

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition (YFS 2019) ซึ่งจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 โดยปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก 308 คนจาก 34 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้ชนะเลิศที่เป็นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ในแต่ละสายการแข่งขัน ได้แก่ 1) น.ส.สวัสดิโสภาพรรณ ประสพศรี ได้รับรางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน 2) นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ ได้รับรางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจ 3) นายนภทีป์ พิสิฏฐศักดิ์ ได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต 4) นายจิรภัทร กฤษณพุกก์ ได้รับรางวัล KBank Financial Planning Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน 5) ทีมโครงการ Bio No.1 ได้รับรางวัล PTT Star Team สามารถติดตามข้อมูลโครงการ YFS 2019 ได้ที่ www.set.or.th/yfs

 


You must be logged in to post a comment Login