วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
 • add friends

‘นอนกรน นอนละเมอ’ ปัญหาเล็กๆที่นำไปสู่ ‘ภาวะหลับในและใหลตาย’

On July 26, 2019
1

คอลัมน์ : โลกสุขภาพ

ผู้เขียน : นพ.ยรรยง ทองเจริญ โรงพยาบาลเวชธานี

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่  วันที่ 26 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562)

การนอนหลับพักผ่อนเป็นปัจจัยสำคัญในการชาร์จพลังเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่นแจ่มใส แต่หากตื่นมาแล้วรู้สึกอ่อนเพลีย ง่วงซึมระหว่างวัน หรือนอนเยอะจนเกินไป นอนเท่าไรก็ไม่พอแม้จำนวนชั่วโมงของการนอนหลับจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็ตาม อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณได้ว่าการนอนหลับของคุณกำลังมีปัญหา หรือมีความผิดปกติบางอย่างแฝงอยู่ ซึ่งความผิดปกติที่เกี่ยวกับการนอนบางประการอาจนำไปสู่ภาวะหลับในหรือใหลตาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนที่ไม่ควรมองข้าม

 • นอนไม่หลับ
 • นอนกรน
 • นอนมากเกินไป
 • นอนละเมอลุกขึ้นมาเดินกลางดึก
 • นอนละเมอทำร้ายตัวเองหรือคนรอบข้าง
 • นอนกระตุก
 • นอนกัดฟัน บดฟัน
 • ง่วงกลางวัน

ความผิดปกติเหล่านี้แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่อาจเกิดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ทำให้การนอนหลับในแต่ละคืนถูกรบกวน ซึ่งเมื่อมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจะทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำ ความจำเสื่อมเร็วกว่าปกติ มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตีบ ง่วงซึม หลับใน และใหลตายได้

กลุ่มเสี่ยงต่อการหยุดหายใจขณะหลับ

 • ผู้ที่มีอาการคออักเสบ ต่อมทอนซิลโต
 • ความจำเสื่อมระยะสุดท้าย
 • มีโรคประจำตัว เช่น พาร์กินสัน
 • มีภาวะอ้วน
 • ดื่มสุรามาก โดยเฉพาะก่อนนอน
 • สรีระส่วนคอ ขากรรไกร ผิดปกติ

กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test เพื่อค้นหาความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ ซึ่งหากพบปัญหาหยุดหายใจในช่วงกลางคืนขณะนอนหลับ แพทย์จะได้หาสาเหตุที่แน่ชัดเพื่อรักษาและแก้ไขปัญหาก่อนที่อาการจะรุนแรงและกระทบชีวิตประจำวันมากขึ้น

การตรวจ Sleep Test คืออะไร?

Sleep Test เป็นการตรวจการนอนหลับที่ต้องทำในห้องปฏิบัติการนอนหลับ (Sleep Laboratory) โดยมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางเป็นผู้ควบคุม มีการติดอุปกรณ์ตามร่างกายที่สามารถแสดงผลคุณภาพในการนอนของคืนนั้นๆว่าหลับได้ดีหรือสนิทเพียงไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นขณะนอนหลับ โดยจะทำการวัดผลตลอดทั้งคืนอย่างน้อยประมาณ 4-6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาปกติของการหลับของคนทั่วไป

เมื่อเข้ารับการตรวจ แพทย์จะดูความผิดปกติของทางเดินหายใจ และตรวจการหายใจที่สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจและสมองขณะหลับ เช่น การตรวจวัดคลื่นสมอง การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจวัดความอิ่มตัวของระดับออกซิเจนในเลือดแดงขณะหลับ เพื่อค้นหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยละเอียด

รู้หรือไม่! เด็กก็มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้เช่นกัน

สำหรับเด็กๆที่มีปัญหาหยุดหายใจขณะหลับ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น ต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์โต ทำให้เด็กหายใจไม่สะดวก นอนกรน นอนหลับไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาที่ตามมาอาจไม่ใช่ภาวะใหลตายแบบผู้ใหญ่ แต่เด็กๆที่มีปัญหานี้จะส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ มีผลต่อการพัฒนา IQ และการเรียน ซึ่งปัจจุบันสามารถทำการตรวจ Sleep Test ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

 


You must be logged in to post a comment Login