วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

“จุรินทร์”ยันเงื่อนไขสำคัญที่ต้องบรรจุในนโยบายรัฐบาล”ประกันรายได้-แก้ไขรธน.”

On July 11, 2019
julin

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีของพรรคเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายรัฐบาลว่า ได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปหารือกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อจัดทำนโยบายรัฐบาลร่วมกัน โดยยังยึด 3 ประเด็นหลักที่เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลคือ การประกันรายได้เกษตรกรในเรื่องข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด

ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างน้อยที่สุดจะต้องแก้หมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ให้อนาคตทำได้ง่ายขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขให้แก้ยาก นอกจากต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว ยังต้องใช้เสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 รวมทั้งต้องทำประชามติด้วย ให้เหลือแค่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเท่านั้นเหมือนรัฐธรรมนูญในอดีต เพราะหากไม่เริ่มต้นแบบนี้อาจนำไปสู่การฉีกรัฐธรรมนูญในอนาคตอีก ซึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้น ข้อเสนอนี้เป็นการปลดกุญแจล็อกสำคัญ เปิดประตูสู่ประชาธิปไตย ซึ่งได้เสนอให้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำภายใน 1 ปี และมั่นใจว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากเป็นการแก้ไขในหมวดที่ไม่กระทบผู้ใด และยังจะเสนอเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้กำหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลด้วย

ส่วนกรณีที่มีกระแสวิจารณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเคยถูกถอดยศและถูกศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกในคดียาเสพติด ทำให้ถูกมองว่าภาพของ ครม. มีมลทินนั้น นายจุรินทร์กล่าวว่า เมื่อเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ทุกคนมีหน้าที่บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามนั้น ส่วนเรื่องคุณสมบัติก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การทำหน้าที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากทุกคนตั้งใจทำเพื่อผลประโยชน์ประชาชนก็จะเป็นที่ยอมรับได้

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า สำหรับการทำงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น ต้องรอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนจึงจะเข้าทำหน้าที่ โดยเรื่องเร่งด่วนที่ต้องผลักดันคือนโยบายประกันรายได้ เพราะเป็นเป้าหมายหลักที่พรรคจะต้องเข้าไปดูแล ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการนัดหารือกับรัฐมนตรีช่วย

 


You must be logged in to post a comment Login