วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

10พรรคเล็กเสนอนโยบายให้พปชร.

On July 10, 2019
a

ที่อาคารหอประชุมทีโอที กลุ่ม 10 พรรคร่วมรัฐบาล ยื่นหนังสือต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพื่อนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรคให้พรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพิจารณาจัดทำเป็นนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา เช่น นโยบายปราบทุจริต ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน พัฒนาเกษตรแบบผสมผสาน ของพรรคพลังธรรมใหม่, นโยบายหมู่บ้านจัดการตนเอง โดยการจัดงบประมาณ 1-5 ล้านบาท ของพรรคพลเมืองไทย, นโยบายปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ปฏิรูประบบรถโดยสารสาธารณะ ของพรรคประชานิยม, นโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศมุสลิม และการพัฒนาโลจิสติกส์พื้นที่ภาคใต้ ของพรรคประชาธรรมไทย, กองทุนบำนาญประชาชนอายุ 60 ปี ของพรรคประชาธิปไตยใหม่, นโยบายขุดคลองไทยและเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ของพรรคพลังชาติไทย, นโยบายให้ข้าราชการและนักการเมืองยื่นชี้แจงบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตของพรรคไทยศรีวิไลย์, โครงการเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด ของพรรคพลังไทยรักไทย, ปฏิรูปกระบวนการผลิตครู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ของพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

นายณัฏฐพลในฐานะตัวแทนรับมอบนโยบาย บอกว่า จะนำนโยบายทั้งหมดส่งต่อให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้พิจารณาภาพรวมนโยบายของรัฐบาลไปพิจารณา โดยย้ำว่าจะคำนึงถึงความเหมาะสมและการสร้างความหลากหลายให้ทุกภาคส่วน และมองว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันต่อไป


You must be logged in to post a comment Login