วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ยิ่งปิดยิ่งฉาว?

On June 19, 2019
chuk1

คอลัมน์ : ฉุก(ละหุก)คิด

ผู้เขียน : นายหัวดี

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 62)

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. ทวงถามความคืบหน้าเป็นครั้งที่ 7 ต่อกรณีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ทำให้ต้องพ้นจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือชี้แจง (13 มิถุนายน) ว่าการประกาศผลการรวมคะแนน ส.ส. ของ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งต้องนำผลคะแนนจากรายงานผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งปกติ รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร รวมกันเพื่อประกาศผลการรวมคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ผลคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไปที่ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม กกต.ประจำเขตเลือกตั้งบางแห่งไม่ได้นำผลคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร มารวมด้วย

จึงสั่งการให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนอีกครั้ง และเมื่อ กกต. ได้รับข้อมูลผลการรวมคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตที่มีการตรวจสอบความถูกต้องครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว จึงเสนอให้ กกต. เพื่อคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 349 เขต ตามมาตรา 129 ประกอบมาตรา 128 แห่ง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 2561

ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนรวมที่ใช้ในการคำนวณ 3,957,620 คะแนน จากการประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 1) ตามผลการคำนวณจำนวน 26 พรรคการเมือง 149 คน พรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน แต่เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 ใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 เขต พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนรวมที่ใช้ในการคำนวณ 3,959,358 คะแนน ซึ่งผลการคำนวณจำนวน 25 พรรค 150 คน พรรคไทรักธรรมไม่ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบัญชีรายชื่อ

ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือ คะแนนที่ประชาชนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักรนั้น มีคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งอย่างไร และได้นำมาคำนวณตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกอย่างเป็นทางการหรือไม่

ที่สำคัญวันนี้ กกต. ก็ยังไม่เปิดเผยคะแนนรายหน่วยทั้งหมด ทั้งที่มีพรรคการเมืองและภาคประชาชนยื่นเรื่องให้เปิดเผยผลเลือกตั้งทุกหน่วยเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนของ กกต. ว่าถูกต้องหรือไม่

ตราบใดที่ กกต. ยังไม่เปิดเผยก็ทำให้หลายฝ่ายไม่เชื่อถือในความบริสุทธิ์ยุติธรรม อาจมีพฤติกรรมส่อทุจริต กกต. จึงต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการเปิดเผยคะแนนทุกหน่วยทั่วประเทศ เพราะแม้แต่สูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อก็ยังถูกคัดค้านว่าไม่ถูกต้องและขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้ได้ “ส.ส.เอื้ออาทร” และรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรม!


You must be logged in to post a comment Login