วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

Block(Chain) Batch#1

On June 18, 2019

11

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Geeks on the Block(Chain) Batch#1  จัดขึ้นโดย DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เพื่อสร้างนักพัฒนาระบบ(Developer)ที่มีความรู้ด้านบล็อกเชนสามารถนำกลับไปพัฒนาองค์กรของตนเองได้ มี ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการ DPU X (ที่2จากขวา) และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน นำโดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ร่วมในพิธี ณ DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


You must be logged in to post a comment Login