วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

เทคนิคการปรับตัวต้อนรับเปิดเทอม

On May 17, 2019
01

คอลัมน์ : โลกสุขภาพ

ผู้เขียน : นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

(โลกวันนี้วันสุข ประจำวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562 )

ช่วงเปิดเทอมใหม่เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆต้องปรับตัวกันอีกครั้งหลังจากการหยุดยาวติดต่อกันมาหลายเดือน ซึ่งมักพบว่าปัญหาของเด็กเล็กในช่วงอนุบาลคือ ไม่อยากไปโรงเรียน หรืออาจยังไม่เคยไปโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองควรมีความเข้าใจโดยเฉพาะพัฒนาการตามวัย

ธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงวัยมีอารมณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน อย่างเด็กเล็กๆจะซึมซับบทบาทของพ่อแม่ การเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่น แต่พ่อแม่ผู้ปกครองมักมีความกังวลถึงการร้องไห้งอแง ไม่อยากไปโรงเรียนของลูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปรกติ เนื่องจากเด็กวัยนี้จะมีความกลัวและกังวลที่ต้องห่างจากพ่อแม่ อาจต้องให้เวลาในการปรับตัวกับเด็กในระยะแรก หลังจากนั้นเด็กจะเรียนรู้ในการปรับตัวปรับใจ โดยพ่อแม่ต้องพูดให้ลูกเข้าใจถึงเหตุผลและประโยชน์ในการไปโรงเรียน ลูกต้องเรียนหนังสือกับเพื่อนๆ การแยกกันเป็นเรื่องของธรรมชาติ และพ่อแม่จะกลับมารับลูกในตอนเย็น เพื่อให้เด็กเกิดความสบายใจและมั่นใจ ตลอดจนชวนลูกให้เล่าถึงสิ่งต่างๆที่ได้พบเจอจากการไปโรงเรียนในแต่ละวันให้พ่อแม่ฟัง

สำหรับในกลุ่มเด็กโตที่อยู่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปัญหาการไม่อยากไปโรงเรียนจะมีความแตกต่างจากกลุ่มของเด็กเล็กที่เกิดจากการต้องห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่ปัญหาของกลุ่มเด็กโตจะมีหลายสาเหตุ อาจเป็นเรื่องของการเรียนรู้ เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง มีปัญหาการอ่าน การเขียน การคำนวณ หรืออาจมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวกับกลุ่มเพื่อนใหม่ หรือแม้กระทั่งในวัยอุดมศึกษาก็อาจจะเครียดและกังวลเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่เช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ไม่อยากไปเรียนหนังสือ ท้อแท้ หมดกำลังใจจะเรียนหนังสือต่อ อย่างไรก็ตาม หากค้นพบว่าปัญหาการเรียนของลูกคือสิ่งใด พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้กำลังใจ ให้การช่วยเหลือ และแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ มีการพูดคุยกับลูกให้บ่อย จะทำให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้น ทำให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดี รวมทั้งจะมีความสุขกับการไปโรงเรียนมากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ หากพ่อแม่ผู้ปกครองและลูกยังมีความเครียดมาก แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือสามารถโทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง


You must be logged in to post a comment Login