วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ฆ่าตัวตายเป็นบาป

On May 17, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 17 พ.ค. 62)

ช่วงนี้สังคมไทยจะเรียกว่าล่มสลายก็ได้ เพราะมีหลายชีวิตที่ตายเพราะฆ่าตัวตาย โดดตึกบ้าง ยิงตัวเองบ้าง รมควันบ้าง เพราะสมอง เพราะใจตีบตัน มองไม่เห็นทางออกของชีวิต หาทางแก้ปัญหาให้ชีวิตไม่ได้ จึงฆ่าตัวตายกันมากขึ้น

เห็นตัวเลขคนฆ่าตัวตายแล้วใจหาย ปี 2561 มีมากถึง 4,100 กว่าคน แล้วยังมีคนที่ฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จอีกประมาณ 50,000 คน เพราะคนช่วยได้ทัน ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยมีปัญหาจนทำให้คนไทยหาทางจบชีวิตตัวเอง ถ้าเข้าใจและรู้หลักธรรมทางศาสนากันบ้างก็จะช่วยให้มีสติ ช่วยชโลมใจ ช่วยแก้ไขได้บ้าง

คนที่ยากจนและคนที่เคยร่ำรวย มีปัญหาหนี้สินมากมาย ยิ่งคนที่ใช้แรงงาน หาเช้ากินค่ำ ยิ่งมีหนี้สินมาก ได้ค่าจ้างวันละ 400 บาท แต่ต้องเลี้ยงดูครอบครัว ยิ่งมีลูกมากยิ่งไม่พอ แค่ตัวเองก็แทบไม่พอกินพอใช้แล้ว ยิ่งสภาวะเศรษฐกิจซบเซามาหลายปีอย่างนี้ เกษตรกรเดือดร้อนเพราะราคาพืชผลตกต่ำมาตลอด ทั้งลูกจ้างและชาวไร่ชาวนาก็เป็นทุกข์ นายจ้างหลายคนล่มสลาย

ตามหลักของพุทธศาสนาถือว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาป เป็นกรรม ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง มันต้องฆ่าความทุกข์หรือฆ่ากิเลสให้ตาย เพราะทุกข์มาจากกิเลสมันเกาะกิน ทำให้เราคิดมากคิดเกิน มีหลายคนถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อก้าวข้ามความคิดที่จะฆ่าตัวตาย คิดแต่ว่าทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ อมทุกข์ แบกทุกข์ แม้แต่การเมืองก็ยังทำให้ทุกข์ เพราะความเกลียดชัง

คนฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะเกิดมาทำไม ไม่รู้จะอยู่อย่างไร ทำให้การเกิดเสียเปล่า แต่การตายก็เสียเปล่าเช่นกัน ตายแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ ครอบครัว วงศ์ตระกูลเป็นทุกข์ อับอาย ถูกติฉินนินทาต่างๆนานา

ถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ในยุคนี้คงจะสอนให้รู้ว่าทำไมการฆ่าตัวตายเป็นบาป ในยุคพระพุทธเจ้าคงมีคนฆ่าตัวตายน้อยมาก ก็หวังว่าคนไทยที่รู้หลักธรรมจะช่วยเตือน ช่วยสอน ช่วยบอกให้คนที่กำลังเป็นทุกข์สู้ชีวิตต่อไป อย่าคิดสั้น อย่าตัดช่องน้อย อย่าทำลายตัวเอง เพราะการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกจากทุกข์ มาช่วยกันหาทางออกกันดีกว่า

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login