วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

การประเมินค่าไม้สัก

On May 15, 2019
โลโก้โลกอสังหา

คอลัมน์ โลกอสังหาฯ
การประเมินค่าไม้สัก
โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
(โลกวันนี้วันสุข วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562)

ก่อนอื่นเรามารู้จักไม้สักกันก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนการปลูกป่าไม้สัก และในที่สุดก็เป็นวิธีการในการประเมินค่าไม้สัก

สัก (Teak) เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆสีเทา โคนเป็นพูพอนต่ำๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางส่วนในภาคกลางและภาคตะวันตก มีอยู่บ้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สักมักจะได้รับความเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง เนื่องจากว่ามีลักษณะพิเศษที่เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานกว่าไม้เนื้อแข็งหลายๆชนิด (https://bit.ly/2R04Trm)

ไม้สักชั้นหนึ่งมีเนื้อไม้สีน้ำตาลทอง และมีเส้นลวดลายสีดำ เรียกว่า “สักทองลายดำ” เนื้อไม้สักค่อนข้างละเอียด มีเสี้ยนตรง ทำให้ง่ายต่อการเลื่อย ไส และตกแต่ง มีความแข็งแรงเท่าเทียมกับไม้เนื้อแข็ง ใช้ในงานก่อสร้าง และทำโครงสร้างของที่อยู่อาศัย ใช้ทำดาดฟ้าเรือ ทำเครื่องเรือน และแกะสลักได้อย่างสวยงาม นอกจากไม้สักจะมีคุณสมบัติที่ต้านทานการรบกวนจากปลวกและเชื้อเห็ดราแล้ว ยังมีความทนทานต่อลมฟ้าอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ดังจะเห็นได้จากสภาพของโบสถ์ วิหาร หรือบ้านที่มีอายุหลายร้อยปี ที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ (https://bit.ly/2VfrdiZ)

ที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ มีต้นสักที่โตที่สุดในโลกที่ยังยืนต้นอยู่ และยังได้รับยกย่องให้เป็น 10 สุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของไทย ลำต้นโต 9.85 เมตร สูงประมาณ 47 เมตร มีอายุซึ่งประมาณว่าไม่น้อยกว่า 1,500 ปี บริเวณรอบๆต้นสักใหญ่ประกอบด้วยต้นสักขนาดย่อม ลูกไม้สัก เป็นป่าเบญจพรรณซึ่งมีไม้สักเป็นองค์ประกอบโดยรอบป่าธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่สภาพป่าธรรมชาติโดยทั่วไปสภาพดี (https://bit.ly/2W0Q8eo)

นอกจากนี้ยังมีสะพานอู้เบน ซึ่งเป็นสะพานไม้สักทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานมุ่งตรงไปยังเจดีย์เจาะตอจี้ อยู่อีกฟากของทะเลสาบ ตั้งอยู่ที่อมรปุระ ก่อนจะเข้าถึงตัวเมืองมัณฑะเลย์ มีความยาว 1.2 กิโลเมตร (0.75 ไมล์) สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ. 1850 และเชื่อว่าเป็นสะพานไม้สักที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลก สร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่ากรุงอังวะเมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงจากอังวะมายังอมรปุระจำนวน 1,086 ต้น ชื่ออู้เบนนั้นเป็นชื่อของขุนนางที่มีนามว่า “อูเบียน” ซึ่งพระเจ้าปดุงโปรดเกล้าฯให้ทำหน้าที่เป็นแม่กองงานสร้าง (https://bit.ly/2HibGdb)
สัก
สำหรับอัตราการเจริญเติบโตของไม้สักทองของสวนป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง (อ.อ.ป.) (https://bit.ly/2W7s8qh) แสดงไว้เป็นตัวอย่างดังนี้
อายุ (ปี) เส้นรอบวง (ซม.) โตเฉลี่ย/ปี (ซม.)
5 39 7.8
10 63 6.3
15 74 4.93
20 86 4.3
25 92 3.68
63 (ไม้สักป่าธรรมชาติ) 90 1.43
สัก2
หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าไม้สักตามเอกสาร ซึ่งเป็นการนำเสนอของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด และวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา (ไม้หอม) แห่งประเทศไทย กำหนดไว้เบื้องต้นคือ

1.คำนวณหาปริมาตรไม้ ให้ใช้สูตรหลักของการคำนวณปริมาตรของไม้ยืนต้นคือ สูตรโตxโตxสูงx7.96/1,000,000 โดยได้ปริมาณไม้เป็นลูกบาศก์เมตร
2.วัดระยะจากพื้นดินขึ้นมา 1.3 เมตร แล้ววัดเส้นรอบวงของลำต้น เรียกว่า “ความโต”
3.วัดระยะจากพื้นดินขึ้นมาถึงเรือนยอดของต้นไม้แล้วลบออก 30% เรียกว่า “ความสูง”
สัก3
สำหรับราคาไม้สักตามอายุที่แตกต่างกันตามการประมาณการของสหกรณ์ฯเป็นดังนี้ :

1.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 5-10 ปี ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 1,000 บาท
2.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 11-15 ปี ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 2,000 บาท
3.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 16-20 ปี ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 3,000 บาท
4.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 21-25 ปี ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 5,000 บาท
5.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 25-30 ปี ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 7,000 บาท
6.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 31-35 ปี ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 8,000 บาท
7.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 36-40 ปี ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 10,000 บาท
8.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 41-45 ปี ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 12,000 บาท
9.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 46-50 ปี ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 15,000 บาท
10.ไม้สักที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ราคาประเมิน ลบ.ม. ละประมาณ 18,000-25,000 บาท ตามขนาดของลำต้น เช่น ไม้สักอายุมากลำต้นโตสวนสูงชะลูด ไม่โพรง หรือไม่มีรอยแมลงเจาะรู ราคาประเมินก็จะสูง
สัก4
ราคาตลาดเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบยังมีแหล่งที่มาของทางราชการคือกรมป่าไม้ ตามข้อมูลสารสนเทศป่าไม้ (https://bit.ly/2Jh4OA6) มีข้อมูลราคาไม้ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559 เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด โดยนัยนี้ผู้ประเมินสามารถสืบค้นย้อนกลับไปถึงปี 2557 ทำให้สามารถสร้างเส้นแนวโน้มตลาดได้โดยเบื้องต้นเพื่อประมาณการราคาไม้สักในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้ประเมินยังอาจดูได้จากเว็บไซต์ของวงการไม้สัก (https://bit.ly/2VyFWdB) รวมทั้งเว็บขายต่างๆ เช่น Alibaba มีราคาไม้สักเป็นท่อน (https://bit.ly/2YucD9l) และไม้สักเป็นต้นจากแหล่งต่างๆในภูมิภาคนี้ (https://bit.ly/2JjjSxo) เพื่อใช้ดูแนวโน้มในตลาดโลกอีกด้วย

ดังนั้น ก่อนที่จะลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะไม้สักนี้ พึงประเมินภาวะตลาด ราคาตลาด และผลตอบแทนที่พึงได้รับให้ชัดเจน เพื่อความมั่นใจในการลงทุน


You must be logged in to post a comment Login