วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

บมจ. อีซี่บาย จัด “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562”

On May 14, 2019

easy

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุม “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” และรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น ณ เดอะ บางกอก คลับ อาคาร สาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ถนน สาธรใต้


You must be logged in to post a comment Login