วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บมจ. อีซี่บาย จัด “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562”

On May 14, 2019

easy

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุม “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” และรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น ณ เดอะ บางกอก คลับ อาคาร สาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ถนน สาธรใต้


You must be logged in to post a comment Login