วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

สิ่งที่ดีขึ้น

On May 14, 2019

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 14 พ.ค. 62)

คาดการณ์ว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ได้ประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งประชาชนรอคอยมาเป็นเวลานานมากหลังจากรัฐบาลทหารอยู่นานถึง 5 ปี แม้ขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ชัดเจนว่าจะมีพรรคใดบ้าง เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองได้ ส.ส. ถึง 26 พรรคการเมือง

หากพรรคพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลได้ก็อาจจะเป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคร่วมรัฐบาลมากที่สุด แม้จะมีปัญหาเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังมีขั้นตอนที่สองที่ 250 ส.ว.จากการแต่งตั้งของ คสช. จะมีบทบาท ซึ่งรู้ดีว่าจะยกมือสนับสนุนใคร ทำให้รัฐบาลใหม่หรือนายกฯคนใหม่ถูกตั้งคำถามว่ามีความชอบธรรมหรือความสง่างามหรือไม่ เรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ละพรรค

แต่ในภาพรวมๆที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ที่จะมีพิธีการต่างๆตามกฎหมาย หลังตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องบริหารบ้านเมืองกันต่อไป หากการบริหาร การแก้ปัญหา เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และถูกทางก็จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวหน้า เรียกว่าเป็นการสืบสานและต่อยอดที่ดีขึ้น

หลังมีรัฐบาลใหม่ก็หวังว่าการแก้ปัญหาจะดีขึ้น ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข เพราะรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าได้ อย่างที่สมเด็จพระสังฆราชแนะนำว่า รัฐบาลจะต้องทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ไม่ขาดแคลนฝืดเคือง ประชาชนจะได้อยู่ดีมีสุข ไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์

เราก็หวังว่าต่อไปนี้เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น ฟื้นตัวขึ้น ราคาปาล์ม ยางพาราก็น่าจะขยับขึ้นได้บ้าง ไม่ดิ่งเหวเหมือนปัจจุบัน สรรพสิ่งทุกอย่างมีขึ้นก็มีลง เป็นกฎของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกคนต้องเรียนรู้และเข้าใจให้แจ่มชัดเพื่อจะได้อยู่ในโลกใบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ยิ่งยุคนี้มีสิ่งแปลกๆใหม่ๆมากมาย คนเราก็ต้องปรับตัวให้ได้ มีอายุมากขึ้นก็ต้องเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองให้ได้ อย่างอากาศที่ผันผวน ไม่ว่าจะร้อน แล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราต้องปรับตัวและแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมดุล ความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า ประชาชนก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login