วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

เที่ยวกรุงกาฐมาณฑุจุใจใน 3 วัน

On April 24, 2019
โลโก้โลกอสังหา

คอลัมน์ โลกอสังหาฯ
เที่ยวกรุงกาฐมาณฑุจุใจใน 3 วัน
โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
(โลกวันนี้วันสุข วันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562)

บทความในครั้งนี้เขียนเสร็จใน 1-2 วันนี้เอง ด้วยที่ ดร.โสภณเดินทางไปบรรยาย ณ กรุงกาฐมาณฑุ และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ บทความนี้มาพร้อมคลิปชมสถานที่ต่างๆในเนปาลอีกด้วย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปบรรยายที่เนปาลอีกครั้งในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2562 จึงขอเล่าเรื่องเนปาลและกรุงกาฐมาณฑุ และจุดที่น่าสนใจอื่นๆมาให้ชมกัน

ประเทศเนปาล-กาฐมาณฑุ
(ดูคลิป http://bit.ly/2DqvWby)

เนปาลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้ มีพื้นที่ 147,181 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 27 ล้านคน ประเทศเนปาลเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 93 ของโลก และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 41 ของโลก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนทิศเหนือติดสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้ ตะวันออก และตะวันตกติดสาธารณรัฐอินเดีย ประเทศเนปาลแยกจากประเทศบังกลาเทศด้วยฉนวนศิลิกูริ (Siliguri Corridor) แคบๆในประเทศอินเดีย และแยกจากประเทศภูฏานด้วยรัฐสิกขิมของอินเดีย กรุงกาฐมาณฑุเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของประเทศเนปาล (https://bit.ly/2XBaqbD)
เนปาล
ใน Wikipedia ยังระบุว่า เนปาลมีพื้นที่เกษตรกรรมเพียงร้อยละ 17 พืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ข้าวเจ้า พื้นที่ 2 ใน 3 ปกคลุมด้วยป่าไม้ มีการตัดไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมไม้อัด โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่แปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงงานน้ำตาล โรงงานกระดาษ รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศได้มาจากการค้าแรงงานของชาวเนปาลที่อยู่ต่างประเทศและส่งเงินกลับมาให้กับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเนปาล ธุรกิจการท่องเที่ยวมีจุดสนใจอยู่ที่การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและวัฒนธรรม เช่น การเดินเขา ปีนเขา และล่องแก่ง
Nepal
กาฐมาณฑุ [กาด-มาน-ดุ] (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย เป็นพื้นที่เมืองและชานเมืองที่มีประชากรประมาณ 3.2 ล้านคน ในพื้นที่ 3 เมืองในหุบเขากาฐมาณฑุในเนปาลกลาง บนแม่น้ำพาคมตี (Bagmati) อีก 2 เมืองคือปาฏัน (Patan) และภักตปุระ (Bhaktapur) แต่ในปัจจุบันรวมเป็นเมืองเดียวกัน (https://bit.ly/2ZpWbYT)

สวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง (Swayambhunath)
(ดูคลิป http://bit.ly/2Ux8C1a)

นี่เป็นเจดีย์ใหญ่ของชาวพุทธ เป็น 1 ใน 7 สถานที่ “ต้องเที่ยวชม” ในกรุงกาฐมาณฑุ Tripdeedee เขียนว่า “น่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ามานะเทวะในปี พ.ศ. 963 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน สถูปนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆประมาณ 77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุ โดยองค์การยูเนสโกได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522” (https://bit.ly/2GrKlVo)

จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square)
(ดูคลิป http://bit.ly/2KZzqI6)

จัตุรัสตั้งอยู่หน้าพระราชวังเก่าของอดีตราชอาณาจักรกาฐมาณฑุ เป็น 1 ใน 3 จัตุรัสดูร์บาร์ในหุบเขากาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ทั้งหมดเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก จัตุรัสนี้มีสถาปัตยกรรมและงานฝีมือของช่างชาวเนวาร์อายุหลายร้อยปี แต่อาคารหลายแห่งเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2015 ส่วนวังในจัตุรัสนั้นย้ายมาจากที่เดิมคือ จัตุรัสทัตตาเตรยะ (Dattatreya) จัตุรัสนี้เคยเป็นที่ตั้งวังมัลลกษัตริย์และศาหกษัตริย์ซึ่งครองอำนาจอยู่ในบริเวณนั้น ทั้งยังมีลานซึ่งประกอบด้วยชานชาลาและวัดมากมาย ลานนั้นชื่อว่า หนุมานโธคา (Hanuman Dhoka)


ปาทาน (Patan)

(ดูคลิป http://bit.ly/2W3dugq)

นครหลวงในอดีตของเนปาล ในประเทศเนปาลมีนครหลวงหลายแห่ง มีอาณาจักรใหญ่น้อยมากมาย ดร.โสภณพาชมนครปาทานที่ตั้งอยู่เคียงข้างกรุงกาฐมาณฑุ โดยอยู่ห่างจากใจกลางกรุงกาฐมาณฑุไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 5 กิโลเมตร แต่ขณะนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรุงกาฐมาณฑุเพราะกระบวนการแปลงเมือง (Urbanization) ทำให้เมืองต่างๆในหุบเขากาฐมาณฑุเชื่อมต่อเป็นเมืองเดียวกันหมด

ย่านธาเมล (Thamel)
(ดูคลิป http://bit.ly/2IBZYNr)

ย่านอันลือลั่นของกรุงกาฐมาณฑุนี้เป็น 1 ใน 7 สถานที่ “ต้องเที่ยวชม” ในกรุงกาฐมาณฑุ เป็นย่านค้าขายสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมอันลือลั่นของกรุงกาฐมาณฑุ ทั้งนี้ โอเชียนสไมล์เขียนไว้ว่าธาเมล “เป็นศูนย์กลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วยบริษัททัวร์ต่างๆ โรงแรมที่พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ย่านธาเมลยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้าจำพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุกปรณ์สำหรับการเดินป่า ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย” (https://bit.ly/2VZO5UC)

บ้านจัดสรรในเนปาล
(ดูคลิป http://bit.ly/2VqFvl3)

ดร.โสภณเดินทางไปบรรยายและสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ในเนปาลตั้งแต่ปี 2553 สามารถเป็นที่ปรึกษาให้นักพัฒนาที่ดิน ในครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งชื่อ BCL : Ramkot ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวคุณภาพสูง ตั้งอยู่ในทำเลสวยงามและมีอนาคตที่ดี จึงจัดทำ Clip มาให้ท่านผู้สนใจได้ชม และหากมีท่านใดสนใจทำธุรกิจนี้ในเนปาล ปรึกษา ดร.โสภณได้เสมอ

การไปดูงานประเทศอื่นบ้างจะทำให้เรามีวิสัยทัศน์กว้างไกล สำหรับเนปาล ดร.โสภณได้เดินทางไปสำรวจวิจัยตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ก็ไม่ได้ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำลง และขณะนี้ก็กลับมาอยู่ในขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง


You must be logged in to post a comment Login