วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

เผือกร้อนกกต.

On April 15, 2019
pok150419

คอลัมน์ : โลกวันนี้มีประเด็น

(ประจำวันที่ 15 เม.ย. 62)

มติของ กกต. ที่ให้ส่งเรื่องการคิดคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดจะเป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมาย แต่สิ่งที่ยังคาดหมายไม่ได้คือศาลรัฐธรรมนูญจะรับเผือกร้อนก้อนนี้ไว้พิจารณาหรือไม่ เพราะกรณีนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต. โดยตรง ไม่ใช่ปัญหาอันเกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กร ปัญหาอันเกิดจากความพิสดารของระบบเลือกตั้งแบบไทยๆที่คิดค้นมาเพื่อไม่ให้มีพรรคใดครองเสียงข้างมากในสภาอย่างเบ็ดเสร็จ จะจบหรือจะบานปลายต้องรอลุ้นมติของศาลรัฐธรรมนูญ

เป็นไปตามคาดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความสูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่มีข้อถกเถียงกันว่าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ส.ส.พึงมีจะได้โควตา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือไม่

ที่ว่าเป็นไปตามคาดเพราะดูจากการทำงานของ กกต.ชุดปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมา จะเลือกแนวทางเพลย์เซฟมากกว่าที่จะลุยไฟเสี่ยงด้วยตัวเอง

การที่ กกต. ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดจะทำให้ กกต. มีเกราะคุ้มกัน เข้าตำราเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด

ศาลตัดสินออกมาอย่างไรก็ทำตามนั้น เมื่อคำสั่งศาลถือเป็นที่สุด ผูกพันทุกองค์กร วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ การทำตามคำสั่งศาลจึงสบายใจ ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าตัดสินใจไปแล้วจะถูกฟ้องร้องภายหลังหรือไม่

แต่ช้าก่อน

แม้ กกต. ต้องการเอาคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นเกราะคุ้มกันตัวเอง แต่ยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ากรณีนี้จะเข้าข่ายที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้ตีความชี้ขาดหรือไม่

ทั้งนี้เพราะสูตรคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

เป็นเรื่องที่องค์กรบังคับใช้กฎหมายซึ่งก็คือ กกต. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่สำคัญคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น เป็นเรื่องของ กกต. องค์กรเดียว จึงไม่เข้าข่ายว่าเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งในการใช้อำนาจระหว่างองค์กร

ในอดีตที่ผ่านมาเวลาจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องอำนาจหน้าที่หรือขอบเขตอำนาจนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งระหว่างองค์กร และต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่คิดเอาเองว่าเป็นปัญหา

กรณีสูตรคำนวณแบ่งโควตา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไม่ใช่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กร ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการใช้อำนาจ แต่เป็นปัญหาเรื่องการตีความกฎหมายที่เห็นไม่ตรงกัน

จึงน่าสนใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับเผือกร้อนจาก กกต. ไว้พิจารณาหรือไม่

ถ้ารับก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าสาเหตุที่รับเพราะอะไร

ถ้าไม่รับก็โยนเผือกร้อนกลับมาให้ กกต. ให้ตัดสินใจกันเองว่าจะคิดคำนวณแบ่งโควตา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออย่างไร จะเอาคะแนนเสียง ส.ส.พึงมีเป็นเกณฑ์หรือจะเกลี่ยเก้าอี้ ส.ส. ให้พรรคเล็กพรรคน้อยที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ส.ส.พึงมี

น่าสนใจว่าเผือกร้อนนี้จะมีข้อยุติอย่างไร

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับไว้ตีความสถานการณ์ก็เป็นไปอย่างหนึ่ง รับแล้วตีความออกมาอย่างไรสถานการณ์ก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่ง

หากไม่รับตีความสถานการณ์ก็ย่อมเป็นไปอีกอย่างหนึ่ง

ปัญหาอันเกิดจากความพิสดารของระบบเลือกตั้งแบบไทยๆจะจบหรือจะบานปลายต้องรอลุ้นมติของศาลรัฐธรรมนูญ


You must be logged in to post a comment Login