วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ลำพูนเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเยือนตลอดเดือนพ.ย.-ธ.ค.นี้

On November 22, 2018
1

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนได้จัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เนื่องในจารีตประเพณียี่เป็งลำพูน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยขอเชิญประชาชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาเยี่ยมชม และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายโคม 35,000 ดวง แด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และพระนางจามเทวี ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำพูน ที่ได้ทำต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน

5

สำหรับเทศกาลโคมแสนดวง ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีการประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ด้วยโคมไฟหลากสีสัน อันแสดงถึงแสงสว่างไสวแห่งพุทธบูชา เพื่อเป็นการถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถบูชาโคม แล้วเขียนชื่อและแขวนตามจุดสถานที่ต่าง ๆ ที่เทศบาลเมืองลำพูนจัดเตรียมไว้ ได้แก่ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี , วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และศูนย์บริการท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

4

สำหรับการบูชาโคมในงานเทศกาลโคมหลากสี ของชาวลำพูน มีความหมาย 2 อย่างคือ เป็นการสักการะบูชาพระนางจามเทวี และเป็นเครื่องส่องสว่าง และยังจุดโคมไฟ เพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ( ยี่เป็งล้านนา ) ซึ่งเชื่อว่าเมื่อได้กระทำเช่นนี้แล้ว ประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ดำเนินชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานลอยกระทง ฟังเทศน์มหาชาติ ในวันที่ 22 พ.ย. 2561

2

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคมนี้ จังหวัดลำพูน ยังได้จัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์ แห่งนครหริภุญไชยและส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนและหารายได้สนับสนุนสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนรวม 10 วัน 10 คืน ที่ด้านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน โดยเช้าวันแรกจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ในช่วงเย็นจะมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวีและภาคค่ำจะมีพิธีเปิดงาน พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2561 ด้วย

3

ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน ประกอบด้วย การแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์, การแสดงของนักเรียนสังกัด สพป.ลำพูน, การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่, การประกวดรำวงย้อนยุค, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, การแสดงวัฒนธรรมของเยาวชนในสถานศึกษา ส่วนบริเวณโดยรอบจะมีการจัดแสดงนิทรรศการของดีทั้ง 8 อำเภอ, การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน , การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด , การออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคืนสุดท้ายร่วมลุ้นสลากกาชาดรับของรางวัลใหญ่ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อหาเงินสมทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเดินทางมาเที่ยวจังหวัดลำพูน เพื่อสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาที่ได้นำเสนอผ่านเทศกาลต่าง ๆ ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 นี้


You must be logged in to post a comment Login