วันพฤหัสที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

‘กราบ’สัญลักษณ์ของการคารวะขั้นสูงสุด

On October 10, 2018
สันติธรรม

คอลัมน์ สันติธรรม

‘กราบ’สัญลักษณ์ของการคารวะขั้นสูงสุด

โดย บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้วันสุข 12-19 ตุลาคม 2561)

การแสดงความเคารพเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่บอกว่าคนที่แสดงความเคารพถือว่าผู้ที่ตัวเองให้ความเคารพมีอะไรหลายๆอย่างที่เหนือกว่าตน เช่น ความรู้ เกียรติ อำนาจ หน้าที่หรือบารมี เป็นต้น  

แต่ไม่ว่ามนุษย์จะมีอำนาจมากมายเพียงใดก็ตาม มนุษย์รู้ดีว่าโลกนี้ยังมีสิ่งเร้นลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจเหนือตนอยู่ การแสดงความเคารพจึงต้องแสดงด้วยการสักการะ ทุกศาสนาจึงมีพิธีการแสดงความเคารพสักการะสิ่งที่มนุษย์ถือว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถยังคุณให้โทษแก่ตนเองได้

สันติธรรม

อับราฮัมหรืออิบรอฮีมเชื่อมั่นและยืนยันว่าพระเจ้ามีองค์เดียว และพระเจ้าได้ยืนยันให้เขาเห็นอำนาจของพระองค์หลายครั้งด้วยกัน เขาจึงศรัทธาในพระเจ้าอย่างมั่นคงและแสดงออกถึงความศรัทธานี้ โดยไม่เคารพสักการะ ไม่วิงวอนบนบานหรืออธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียว

ในช่วงเวลานั้นดูเหมือนว่าผู้คนบนโลกใบนี้เคารพสักการะผีสางนางไม้ ภูตผีปิศาจ และดวงดาวบนท้องฟ้า อับราฮัมจึงเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าไว้ อย่างไรก็ตาม อับราฮัมรู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่ต้องตายในวันหนึ่ง ถึงกระนั้นเขาก็มิได้กังวลเรื่องความตาย แต่สิ่งที่เขากังวลก็คือหากเขาตายไปโดยไม่มีใครมาสืบสานความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวต่อจากเขา ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์จะขาดสะบั้นลง และถ้าหากมนุษย์ต่างตั้งตัวเป็นพระเจ้าบนโลกใบนี้ หายนะจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เอง เขาจึงวิงวอนขอต่อพระเจ้าให้ประทานบุตรที่จะมาสืบทอดความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวของเขา

พระเจ้าตอบรับคำวิงวอนของอับราฮัมด้วยการให้เขามีลูกชายที่เป็นต้นตระกูลของศาสนาที่ชาวยิว ชาวคริสเตียน และชาวมุสลิม ให้ความเคารพนับถือ

อับราฮัมแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าอย่างไรไม่มีใครรู้ แต่ที่แน่ๆและมีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลคือ เขาก้มลงกราบแสดงความเคารพสักการะพระองค์และยกมือขึ้นวิงวอน การกราบเป็นท่าทางการแสดงความเคารพที่สูงสุดที่มนุษย์สามารถทำได้ หลังจากนั้นเราได้พบอีกว่าลูกหลานของอับราฮัมที่เป็นผู้นำศาสนาของพระเจ้ามายังโลก เช่น โมเสส เยซัส ก็แสดงความเคารพสักการะพระเจ้าด้วยการโค้งและการกราบ โดยที่ไม่มีการนำสิ่งใดมาบูชาหรือถวายเป็นการสักการะ

หลังสมัยเยซัสการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าด้วยการก้มลงกราบได้หายไปในหมู่ชาวยิวและชาวคริสเตียน แม้บรรดานักบวชผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ในการรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ไม่มีการกราบในพิธีกรรม อย่างมากที่สุดก็แค่คุกเข่าทั้งสองลงบนพื้น

หลังสมัยเยซัส 570 ปี ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทางราชการของอาณาจักรโรมันไบแซนติน ชาวยิวส่วนหนึ่งได้อพยพหลบหนีเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองมะดีนะฮฺตั้งแต่ก่อนนบีมุฮัมมัดเกิดนับร้อยปี ชุมชนชาวยิวดูถูกชาวอาหรับที่สักการบูชารูปเคารพ และชาวยิวนมัสการพระเจ้าโดยหันหน้าไปทางเมืองเยรูซาเล็มที่เป็นจุดศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณของพวกตน

เมื่อนบีมุฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามได้ไม่นาน พระเจ้าได้แสดงให้ท่านเห็นรูปแบบ ท่าทาง และคำอ่านในการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าที่พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านได้เห็น และให้ท่านนำไปแสดงเป็นแบบอย่างแก่สาวกของท่าน เมื่อท่านอพยพไปยังเมืองมะดีนะฮฺ ท่านได้สั่งบรรดาสาวกของท่านให้แสดงความเคารพสักการะพระเจ้าโดยการละหมาดที่ประกอบด้วยการยืน โค้ง กราบ และนั่ง โดยหันหน้าไปทางเมืองเยรูซาเล็มเหมือนชาวยิวประมาณปีกว่าๆ หลังจากนั้นพระเจ้าได้สั่งให้ท่านและมุสลิมหันหน้าไปทางก๊ะอฺบ๊ะฮฺที่อับราฮัมบรรพบุรุษของท่านสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียว

นอกจากนี้แล้วอิสลามยังได้กำหนดให้มุสลิมทั้งชายและหญิงที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนมีหน้าที่ต้องละหมาดเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าในรูปแบบที่เหมือนกันทุกคนและต้องทำทุกวัน และทุกครั้งก่อนเสร็จสิ้นการละหมาด ผู้ละหมาดได้ถูกกำหนดให้วิงวอนต่อพระเจ้าได้ประสาทพรแก่นบีมุฮัมมัดและอับราฮัมด้วย   


You must be logged in to post a comment Login