วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ศิริราชจัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก “สมองเสื่อม…รู้เร็ว รักษาไว ชะลอโรคได้” 26-27 ก.ย.นี้

On September 20, 2018
siriraj1

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล โดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกในหัวข้อ “สมองเสื่อม…รู้เร็ว รักษาไว ชะลอโรคได้” เพื่อให้ความรู้แก่ญาติ  ผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงวิธีการป้องกันและดูแลรักษาโรคภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  ศาลาศิริราช  ๑๐๐ ปี  โดยมี  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานในวันที่  26 กันยายน  เวลา  09.00 น.  ณ  ศาลาศิริราช  ๑๐๐ ปี พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ

ภายในงาน ชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และการป้องกัน  นวัตกรรมการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  กิจกรรมและเกมส์กระตุ้นการรู้คิดและความจำ เสวนาโรคอัลไซเมอร์จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ #26 ก.ย. “ป้องกันก่อนสมองเสื่อม” “รู้เร็วรักษาเร็ว ชะลอโรคได้” “ยาและสมุนไพรกับภาวะสมองเสื่อม” #27 ก.ย. “นวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม” “ออกกำลังกระตุ้นสมอง”  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7287, 09 3836 0191


You must be logged in to post a comment Login