วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กสทช.และITUจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

On September 20, 2018
11

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Mr.Ashish Narayan ผู้แทนจาก ITU (ที่ 1 จากขวา) นายขจิต สุขุม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่2จากขวา) ผศ. ภักดี มะนะเวศรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)(ที่ ๓ จากขวา)ร่วมให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ. 2561 (COE 2018)ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Competition Analysis in Digital Applications Environment” ในระหว่างวันที่ ๑๗– ๒๐ กันยายน 2561  ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซา กรุงเทพฯ


You must be logged in to post a comment Login