วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ตลาดสามย่านสุดยอดตลาดต้นแบบ “พรีเมียม มาร์เก็ต”

On August 20, 2018
0638

นายวรพงศ์  สุขธีรอนันตชัย  ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (PMCU) ในฐานะผู้บริหารตลาดสามย่าน รับรางวัลสุดยอดตลาดต้นแบบ “พรีเมียม มาร์เก็ต” จากนายทวีศักดิ์   เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อยกระดับตลาดเป็นพรีเมียมมาร์เก็ต รับรองมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย โดยตลาดสามย่านเป็นตลาดที่พัฒนาต่อยอดจากตลาดที่ได้รับรางวัลระดับถ้วยทอง แล้วพัฒนาจนผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั้ง 9 ด้าน ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้


You must be logged in to post a comment Login