วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

คำสอนพ่อ / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On December 5, 2017
4721p

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

วันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ถือเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ต่างจากปีที่ผ่านมาครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่มีการจัดงานวันพ่อ เรามีพ่ออยู่แล้วก็จัดวันพ่อ เพื่อให้พ่อสบายใจ ให้พ่อมีความสุข แม้ไม่มี “พ่อหลวง” แล้วก็ตาม  ก็ต้องจัดกิจกรรมวันพ่อที่ก่อคุณเกิดประโยชน์ ไม่ก่อทุกข์ก่อโทษ เพื่อรำลึก “คำสอนของพ่อ” ให้ประพฤติดี กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน

ถ้ามีกิจกรรมเช่นนี้ได้ก็จะกระตุ้นให้นึกถึงพระราชดำรัสหรือคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น เรื่องความเพียรอย่างพระมหาชนก ทำความเพียรให้เป็นกุศล รักษากุศลใหม่ทำให้การทำงามดียิ่งขึ้น อย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องน้ำคือชีวิต โดยเฉพาะเรื่องความเพียง พระองค์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติการาม แล้วประทับใจพระธรรมเทศนาความเพียรของพระมหาชนกเป็นอย่างยิ่ง จึงพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นหนังสือ เพื่อให้ตระหนักถึงเรื่องความเพียร

เพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องใช้เพียรในการประกอบอาชีพ ในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อวงศ์ตระกูล ต่อประเทศ ไม่ใช่ประพฤติตัวให้ตัวเองเสื่อมเสีย วงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย ใครติดเหล้าก็ต้องพยายามเลิก ไม่ติดเที่ยว ติดกิน ติดพนัน คือการถอนตัวเองออกจากความชั่วร้ายต่างๆ

ยาเสพติดที่เป็นพิษเป็นภัย คนไทยมากมายที่เป็นขี้ข้าเป็นลูกค้าถาวร เอาเงินจากประเทศไทยไปให้ปลูกให้ผลิตเสพติดที่พม่า ทำไมเดี๋ยวนี้ยาบ้าจึงเกิดขึ้นมากมาย จับแต่ละครั้งเป็นแสนเป็นล้านเม็ด จับทั้งคนค้าคนขายไม่รู้จักหมดสิ้น

อย่างข่าวจับผู้หญิงพม่าที่มีบัญชีโอนเงินกลับไปถึง 5,000 ล้านบาท หมื่นล้านบาท อย่างนี้จะทำให้ประเทศไทยมีอนาคตได้อย่างไร ถ้าเรายังปล่อยให้ยาเสพติดระบาดเช่นนี้ ในหลวงทรงพยายามให้คนไทยหลุดพ้นความยากจน หลุดพ้นความขัดสน จึงมีโครงการพระราชดำริเยอะแยะ แต่เรากลับทำตัวจนอยู่อย่างนี้ จนเพราะความโง่  หลงติดยาที่มันไม่ได้สร้างสรรค์พัฒนาชีวิตเลย

จึงอยากฝากคนไทยที่รักในหลวงรัชกาลที่ 9  เลิกทำตัวงี่เง่า  เลิกเป็นทาสเหล้า ทาสยาเสพติด ยิ่งนึกถึงเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ที่ทรงประกาศเลิกทาส ทั้งสองพระองค์ต่างมีคุณูปการต่อประเทศมหาศาล

ดังนั้น พวกเราอย่าเกิดมาแล้วก่อทุกข์ก่อโทษ เป็นทาสยาเสพติด เป็นทาสน้ำเมา จนเกิดโทษเกิดภัยมากมาย  แม้กระทั่งหมอยังขี้เมาขับรถชนคนตาย หัวหมอกลายเป็นหัวหมู เพราะเป็นเหยื่อน้ำเมา คนผลิตน้ำเมาคงว่าไอ้นี่ไม่ใช่หมอ แต่เป็นหมูหมูในอวย ต้องซื้อเหล้าของเขากิน ก็ขอให้พวกเราช่วยกันใช้ความเพียรเพื่อหลุดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login